Actualizarea certificatului FIECARUI membru al OBBCSSR

OBBCSSR a inceput ACTUALIZAREA gratuita a fiecarui certificat pe care mentioneaza explicit si concret indeplinirea de catre fiecare membru a cerintelor de pregatire profesionala pentru sistemul sanitar prevazute in Legea 460/2003 actualizata de Guvernul Romaniei in iunie 2024 in interesul sigurantei pacientului roman si european:

 • detine / nu detine o diploma de master in domeniul laboratorului medical/ clinic sau certificat recunoscut de finalizare a formării postuniversitare in domeniul laboratorului medical/ clinic cu discipline studiate conform
  cerinței Standardului European al Federației Europene de Medicină de Laborator (EFLM) https://www.eflm.eu/site/eflm-academy/eusplm-registration – titlul programului de master … promotia….;
 • detine / nu detine competențe și atribuții în compartimentul laboratorului medical conform disciplinelor din Tematica European Syllabus (TES) studiate la master precizate pe suplimentul diplomei de master conform Ordinului MECTS nr. 4151/2010;
 • detine/ nu detine Titlul Științific de Doctor;
 • detine/ nu detine competența de la Ministerul Sănătății în …… .
 • deține/ nu detine de la Ministerul Sănătății un titlu profesional in cel putin una dintre cele 28 de specialitati ale “ bbc istilor din sistemul sanitar”;
 • detine/ nu detine funcția/ ocupația cu cod COR introduse de OBBCSSR la domeniul “Sănătate” grupa de bază 2269 ”Specialiști în domeniul sănătății” menționate pe Autorizatia de Libera Practica (ALP) eliberată de OBBCSSR, cu dreptul și obligația aplicării parafei cu codul comunicat de OBBCSSR pentru activitățile desfășurate exclusiv în specialitatea deținută de la Ministerul Sănătății în compartimentul din laboratorul medical corespunzător specialității;
 • alte informatii profesionale si personale specifice fiecarui membru al OBBCSSR.

In vederea actualizarii gratuite a certificatului fiecarui membru, OBBCSSR ca AUTORITATE a statului roman, solicita fiecarei unitati sanitare publice sau private cu minimum 5 angajati membri ai OBBCSSR,
eliberarea unei adeverinte colective sub forma de tabel cu titlul “ Tabel cu angajatii din luna…. 2024 bbc isti membri ai OBBCSSR din unitatea sanitara ……” si urmatoarele coloane:

 1. Nr crt
 2. ⁠Nume/ prenume
 3. functia de incadrare din CIM cu codul COR
 4. ⁠timpul de lucru – integral sau partial ( numar de ore zilnic)
 5. ⁠specialitatea/ specialitatile;
 6. ⁠compartimentul in care isi desfasoara activitatea angajatul membru al OBBCSSR ;
 7. ⁠nr asigurarii de malpraxis, perioada de valabilitate si specialitatea acoperita de asigurare.