Este UNIC fiecare membru al OBBCSSR

În RUN deținut legal de OBBCSSR nu există doi membri ai OBBCSSR care au ACELEAȘI studii universitare, ACEEAȘI pregătire postuniversitară, ACEEAȘI specialitate, ACELAȘI loc de muncă, ACELAȘI salariu, ACELEAȘI atribuții la locul de muncă.

În laboratorul de analize medicale îşi desfăşoară activitatea cf. OMS 1301/2007 art.5, alin( 3) “medici cu specialitatea medicină de laborator – laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator, alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical – biologi, biochimişti, chimişti şi farmacişti, precum şi personal mediu sanitar.”

OBBCSSR este singura organizație profesională ai cărei membri nu au aceleași studii universitare așa cum au:medicii,  membri ai Colegiului Medicilor care sunt toți absolvenți ai Facultăților de Medicină;farmaciștii, membri ai Colegiului Farmaciștilor care sunt toți absolvenți ai Facultăților de Farmacie;asistenții medicali licențiați care sunt toți absolvenți ai Facultăților de Medicină.Membrii OBBCSSR sunt absolvenții a:
– 75 facultăți cu denumiri diferite – citește AICI;
– 119 specializări / programe de studii – citește AICI;
– 147 programe de master ante si post Bologna – citește AICI;

Ministerul Sănătății a echivalat de-a lungul anilor conform  propriilor criterii, propriilor necesități și conform legislației valabile la momentul respectiv studiile de licență în alte domenii cu studiile de licență în biologie/biochimie/chimie sau cu posturi de biolog/ chimist/ biochimist pentru 35% dintre  actualii membri ai OBBCSSR – citește AICI – 56 de echivalări de studii date de Ministerul Sănătății.

Titlul de doctor în științe este deținut de 213 membri ai OBBCSSR dintre care 160 au titlul tezei de doctorat în domeniul sanitar– citește AICI .


235 de membri ai OBBCSSR au declarat că efectuează gărzi în specialitatea medicală medicină de laborator cf. art. 34 OMS 870/2004 dintre cei 305 membri ai OBBCSSR care au declarat că lucrează în 36 de spitale județene.


Specializarea legală actuală de 4 ani cf. art.12 Legea 460/2003 finalizată cu examen național organizat de MS la fel ca și pentru medici și farmaciști în urma promovării căruia membrii OBBCSSR obțin de la MS titlul profesional  de specialist în sistemul sanitar este singura formă de pregătire care îi deosebește pe membrii OBBCSSR de toți foștii colegi de facultate care au aceeași diploma de licență și uneori același program de master.


Membrii OBBCSSR desfășoară activitate în sistemul sanitar în 27 de specialități – citește AICI –  cu confirmare de la Ministerul Sănătății.

În interesul siguranței pacientului OBBCSSR funcționează ca un filtru în sensul că nu orice absolvent cu licență are dreptul de a deveni membru al OBBCSSR ci devin membri ai OBBCSSR în scopul de a munci pentru PACIENT, numai absolvenții cu  diplomă de licență care îndeplinesc în interesul siguranței pacientului condiții suplimentare diplomei de licență în BBC conform legilor valabile aplicabile la momentul solicitării înscrierii în OBBCSSR.