CARE ESTE ROLUL OBBCSSR și CE primește de la OBBCSSR fiecare membru pentru cotizația de 240/300/360 lei anual?

COTIZÁȚIE, cotizații, s. f. Sumă fixă plătită periodic de membrii unei asociații, ai unei organizații etc.; p. ext. contribuție bănească la o cheltuială comună. [Var.: cotizațiúne s. f.] – Din fr. cotisation.- sursa: DEX ’09 (2009)

ROLUL OBBCSSR este ca pentru cotizația de 240/300/360 lei anual  și a unor taxe, după caz:

 1. să înscrie în OBBCSSR solicitanții care îndeplinesc nivelul de pregătire profesională pe baza unui Formular de solicitare a înscrierii în OBBCSSR- citește AICI – Formularul;
 1. să elibereze avizul OBBCSSR pentru membrii noi pentru obținerea de la DSP a ALP pe baza unui Formular de solicitare a avizului OBBCSSR- citește AICI – Formularul pentru membrii noi;

*) Niciun ALP nu poate fi eliberat fără AVIZUL OBBCSSR;

 1. să elibereze avizul OBBCSSR pentru reînnoirea Autorizației de liberă practică obținută  de la DSP pe baza unui Formular pentru reînnoirea Autorizației de liberă practică de solicitare a avizului OBBCSSR- citește AICI – Formularul;
 1. să elibereze certificatul de membru al OBBCSSR – cu “Titlul profesional … rezervat doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională” conform dispozițiilor alin. (2) art. 2 al Legii nr. 200/2004 deci pe certificatul de membru sunt menționate de OBBCSSR toate documentele care atestă
 • licența în profilul / domeniul biochimie / biologie / chimie;
 • specializare/program de studii în biochimie / biologie / chimie;
 • diploma programului de master în domeniul medical ( după caz cu disciplina Hematologie) ;
 • specialitatea/specialitățile obținute de la Ministerul Sănătății
 • titlul de doctor
 • titlul de EuSpLM

*) toate sunt numai pe bază de documente emise de alte autorități – citește AICI –  Formular de solicitare a certificatului de membru al OBBCSSR;

 1. să înregistreze ”în bloc” membrii săi  în EFLM Academy  și ca EuSpLM – citește AICI –  Formular de solicitare a înregistrării în bloc în EFLM și ca EuSpLM (există publicat pe site);
 1. să efectueze  avizarea  anuală a certificatului de membru al OBBCSSR pe baza  Formularului  de solicitare individuală  a avizării  anuale certificatului de membru al   OBBCSSR  – citește AICI – Formularului  de solicitare individuală  a avizării  anuale certificatului de membru al   OBBCSSR
 1. să înregistreze în Registrul Unic Național  membrii OBBCSSR care doresc păstrarea calității de membru și după pensionare –  citește AICI –  Formular de solicitare  a păstrării calității de membru al OBBCSSR și după pensionare (depus/trimis  de către membrii pensionabili);
 1. să înregistreze în Registrul Unic Național  membrii OBBCSSR care doresc păstrarea calității de membru și după pensionare –  citește AICI–  Formular de solicitare a suspendării calității de membru al OBBCSSR;
 1. să înregistreze în Registrul Unic Național  membrii OBBCSSR care doresc reluarea / redobândirea calității de membru al OBBCSSR –  citește AICI –   Formular de reluare / redobândire a calității de membru al OBBCSSR;
 1. să înregistreze în Registrul Unic Național  membrii OBBCSSR care declară  pe propria răspundere că   au desfășurat sau nu au desfășurat activitate profesională în perioada în care  a avut calitatea de membru al OBBCSSR suspendată –  citește AICI – Formular – declarație pe propria răspundere privind faptul că a desfășurat sau nu activitate profesională în perioada în care  a avut calitatea de membru al OBBCSSR suspendată;
 1. să înregistreze în Registrul Unic Național  membrii OBBCSSR care doresc renunțarea/retragerea calității de membru OBBCSSR și de exercitare a profesiei în sistemul sanitar –  citește AICI -Formular – Cerere de renunțare/retragere a calității de membru OBBCSSR și de exercitare a profesiei în sistemul sanitar;
 1. să înregistreze în Registrul Unic Național  membrii OBBCSSR care doresc transferul în altă filială OBBCSSR –  citește AICI – Formular – cerere de transfer în altă filială OBBCSSR;
 1. să înregistreze în Registrul Unic Național  membrii OBBCSSR care își actualizează datele personale sau profesionale –  citește AICI – Formular – actualizare date;
 1. să elibereze adeverințele  privind sancțiunile profesionale și pregătirea continuă  necesare pentru concursul  pe post – citește AICI – Formular – declarație pe propria răspundere privind numărul de credite pentru 5 ani (necesară pentru concurs pe post – eliberarea adeverințelor privind sancțiunile profesionale și pregătirea continuă);
 1. să solicite după caz, membrilor săi acordul  pentru a face parte din comisia de examen / concurs pentru un post – citește AICI  – Formular de Acord pentru a face parte din comisia de examen / concurs;
 1. să elibereze după caz, adeverințe pentru unii membri către angajatori – citește AICI  – Formular – Declarație pe propria răspundere privind pierderea locului  de muncă / solicitarea  în vederea angajării;
 1. să obțină acordul membrilor OBBCSSR privind prelucrare date cu caracter personal –  citește AICI   – Formular – Nota de informare  prelucrare date cu caracter personal;
 1. să obțină angajamentul privind asigurarea confidențialității datelor și informațiilor obținute în timpul activității în funcțiile remunerate din cadrul OBBCSSR –  citește AICI   – Formular – Angajament de confidențialitate;
 1. să obțină angajamentul privind asigurarea confidențialității datelor și informațiilor obținute în timpul activității în funcțiile ne remunerate din cadrul OBBCSSR – citește AICI   –  Formular – Angajament de confidențialitate pentru membrii organelor de conducere;
 1. să obțină acordul membrilor OBBCSSR privind utilizarea datelor  cu caracter personal / Acord de fotografiere și filmare –  citește AICI    – Formular – Acord de utilizare date cu caracter personal / Acord de fotografiere și filmare;
 1. să înregistreze furnizorii de EMC pentru membrii OBBCSSR  – citește AICI  –   Formular de solicitare ca furnizor de EMC pentru membrii OBBCSSR (există pe site – HCN nr. 533/27.05.2021);
 1. să crediteze manifestările  științifice organizate de un furnizor de EMC pentru membrii OBBCSSR – citește AICI  – Formular de creditare a unei manifestări științifice organizată de un furnizor de EMC pentru membrii OBBCSSR (există pe site HCN nr. 533/27.05.2021);
 1. să crediteze reviste/jurnal ca furnizor de EMC pentru membrii OBBCSSR – citește AICI     – Formular de creditare a unei reviste/jurnal ca furnizor de EMC pentru membrii OBBCSSR (există în HCN nr. 533/27.05.2021 – Anexa 2e și Anexa 2f);
 1. să elibereze către unitățile sanitare Avizul pentru scoaterea la concurs a posturilor de la stat;
 1. să desemneze membrii comisiilor de examen/concurs cu împuternicire și Fisa de evaluare a modului de respectare a legislației privind organizarea/desfășurarea concursurilor/examenelor la stat;
 1. să elibereze pentru EFLM adeverințe membrilor OBBCSSR;
 1. să informeze public membrii OBBCSSR Informațiile specifice exercitării profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar disponibile public pe www.obbcssr.ro;
 1. să emită opinii, puncte de vedere, amendamente, propuneri etc. către instituții și autorități ale statului român.

AVIZUL OBBCSSR  este eliberat conform:

 • art. 3 alin. 1 lit. d) al legii nr. 460 / 2003 pentru ”exercitarea profesiei de biochimist, biolog, chimist în sistemul sanitar”
 • Anexei nr. 5 pag. 18 lit. A) a Ordinului MS nr. 1992/26 iunie 2023 ”Modelul cererii pentru solicitarea autorizației de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru biolog, biochimist, chimist în sistemul sanitar”
 • TITLU PROFESIONAL” conferit de Ministerul Sănătății  rezervat ”DOAR titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională” respectiv bbc iștilor care dețin confirmarea obținerii  unei  specialitati  de la MS cu titlul profesional menționat de MS , după caz, de bbc ist  specialist   sau bbc ist cu grad principal.
 • Titlul conferit de Guvern prin Hotărâri de Guvern periodice absolvenților în funcție de domeniul de licență și programul de studii universitare de licență/ specializarea în funcție de an/ promoție – ex Domeniul de licență Biologie, programul de studii universitare de licență/ specializarea Biochimie titlul conferit de Guvern – ” licențiat în Biologie” – pentru bbc iștii care nu dețin confirmarea obținerii  unei  specialitati  de la MS cu titlul profesional menționat de MS , după caz, de bbc ist  specialist   sau bbc ist cu grad principal.

Avizul OBBCSSR este eliberat și are valabilitate exclusiv conform documentelor legale deținute de titular și depuse / prezentate la Direcția de Sănătate Publică / Ministerul Sănătății pentru obținerea autorizației de liberă practică conform legislației actuale valabile.

Angajatorul și angajatul membru al OBBCSSR sunt responsabili conform legii de concordanța dintre documentele legale prezentate la OBBCSSR  și responsabilitățile angajatului membru al OBBCSSR de la locul / locurile de muncă.

CERTIFICATUL DE MEMBRU AL OBBCSSR este emis de OBBCSSR  conform alin. 2 art 2 al Legii 200/2004

membrilor OBBCSSR care dețin după caz:

 • TITLU PROFESIONAL” conferit de Ministerul Sănătății  rezervat ”DOAR titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională” respectiv bbc iștilor care dețin confirmarea obținerii  unei  specialitati  de la MS cu titlul profesional menționat de MS , după caz, de bbc ist  specialist   sau bbc ist cu grad principal.
 • Titlul conferit de Guvern prin Hotărâri de Guvern periodice absolvenților în funcție de domeniul de licență și programul de studii universitare de licență/ specializarea în funcție de an/ promoție – ex Domeniul de licență Biologie, programul de studii universitare de licență/ specializarea Biochimie titlul conferit de Guvern – ” licențiat în Biologie” – pentru bbc iștii care nu dețin confirmarea obținerii  unei  specialitati  de la MS cu titlul profesional menționat de MS , după caz, de bbc ist  specialist   sau bbc ist cu grad principal.

deci pe certificatul de membru sunt menționate de OBBCSSR toate documentele care atestă:

·         licența în profilul / domeniul biochimie / biologie / chimie;sau alt domeniu/ profil

·         specializare/program de studii in biochimie / biologie / chimie;sau altă specializare/program de studii

·         diploma  programului de master în domeniul medical; sau alt program de master

·         specialitatea/specialitățile obținute de la Ministerul Sănătății

·         titlul de doctor

·         titlul de EuSpLM

*) toate precizările de pe certificatul de membru al OBBCSSR  sunt numai pe baza de documente emise de alte autorități.

Este UNIC fiecare membru al OBBCSSR

În Registrul Unic Național  deținut legal de OBBCSSR NU există doi membri ai OBBCSSR care au ACELEAȘI studii universitare, ACEEAȘI pregătire postuniversitară, ACEEAȘI specialitate, ACELAȘI loc de muncă, ACELAȘI salariu, ACELEAȘI atribuții la locul de muncă.

ETEROGENITATEA din toate punctele de vedere a 18 membri ai OBBCSSR conform documentelor înscrise în Registrul Unic al OBBCSSR  a 18 absolvenți ai ACELEEAȘI FACULTĂȚI, ACEEAȘI PROMOȚIE, ACELAȘI PROFIL, ACELAȘI PROGRAM DE STUDII/ SPECIALIZARE 

Dintre  cei 18 membri ai OBBCSSR absolventi  ai  Facultatii de Biologie, Universitatea din Bucuresti, profil domeniu BIOLOGIE, program de studii / specializarea BIOLOGIE promotia 1997:

a)    8 membri au finalizat si un program de master, dupa cum urmeaza:

-     3 membri  sunt absolventi de un program de master cu disciplina TES și  hematologie (managementul calitatii in laboratoare medicale  2 , biologie medicala 1)

-     3 membri sunt absolventi de un program de master ”Biologie comparata a celulei normale si tumorale”

-     2 membri sunt absolventi de un program de master ”Embriologia plantelor

b)    5 membri au titlul stiintific de DOCTOR , dupa cum urmeaza:

-     3 membri au titlul de doctor in domeniul Biologie

-     1 membru are titlul de doctor in domeniul Medicina

-     1 membru are titlul de doctor in domeniul Medicina Veterinara

c)    1 membru nu are nici o specialitate , 17 membri au cel putin o specialitate, dupa cum urmeaza:

-     11 membri detin o singura specialitate:

o     3 – Bacteriologie medicala

o     1 – Citologie

o     1 -Genetica si biologie moleculara

o     2-Hematologie

o     1-Hematologie transfuzionala

o     3-Imunologie clinica

-     1 membru detine 4 specialitati

-     4 membri detin 3 specialitati

-     1 membru detine 2 specialitati

d)    12 membri sunt angajati in sistemul PUBLIC – laboratoare de analize medicale (LAM)

e)    5 membri sunt angajati in sistemul PRIVAT – laboratoare de analize medicale LAM

f)    1 membru este  angajat in sistemul PUBLIC  – DSP

CARE SUNT ATRIBUȚIILE LEGALE ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII pentru membrii OBBCSSR?

 1. Ministerul Sănătății stabilește și reglementează politica de resurse umane din sănătate inclusiv privind biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar;
 2. Ministerul Sănătății elaborează şi monitorizează conform legii  programele  de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi practice a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar;
 3. Ministerul Sănătății elaborează normele specifice şi reglementările privind profesiunea de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar;
 4. Ministerul Sănătății eliberează  autorizaţia de liberă practică pentru biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar pe baza avizului OBBCSSR;
 5. Ministerul Sănătății primește dosarele de înscriere , încasează taxa de examen și organizează examenele naționale pentru membrii OBBCSSR în cele 27 de specialități publice pe pagina de web oficială ;
 6. Ministerul Sănătății eliberează Certificatele cu titlurile profesionale obținute de membrii OBBCSSR obținute de către membrii OBBCSSR care au promovat examenele naționale organizate de Ministerul Sănătății;

Ministerul Sănătății a continuat să echivaleze studiile universitare ale absolvenților de inginerie chimica cu exercitarea funcției de ”chimist în domeniul sanitar”; ultima echivalare a fost dată de Ministerul Sănătății în data de 08.08.2023 unui absolvent al Universității ”Politehnica ” din Timișoara, Facultatea de chimie industrială și ingineria mediului, licențiată cu titlul de inginer diplomat în profilul chimie specializarea ”ingineria prelucrării produselor naturale” 5 ani cu exercitarea funcției de ”chimist în domeniul sanitar”.

 1. Ministerul Sănătății colaborează cu OBBCSSR în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în registrul unic al biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar;

Ministerul Sanatatii prin adresa nr. înreg. DGAM 634/25.05.2022 primită de către OBBCSSR solicitarea delimitarii competențelor pentru ”alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical” – biologi, chimiști, biochimiști așa cum se face delimitarea competențelor pentru medicii cu specialitățile Microbiologie medicală și Medicină de laborator”

deoarece

in caz contrar se poate crea situația ca acest personal să poată desfășura activități în orice compartiment din laborator, fără nici o limitare și fără respectarea specialităților în care au fost confirmați prin examen la Ministerul Sănătății”; punctul de vedere al Comisiei de medicină de laborator a Ministerului Sănătății a fost înregistrat la nivelul Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică cu nr. DGAM 1929/11.11.2021.

Registrul Unic detinut legal de OBBCSSR conform legii 460/2003

Registrul Unic detinut legal de OBBCSSR conform legii 460/2003 are inregistrati membrii OBBCSSR inca de la infiintare in SECTIUNI conform nivelului de pregatire profesionala legala al fiecaruia demonstrat cu documentele pe care le detine si le-a trimis/ transmis la sediul OBBCSSR.

 • SECTIUNEA I a Registrului Unic al bbc istilor din sistemul sanitar este a membrilor OBBCSSR care au “ drept castigat “ pentru ca lucrau in sistemul sanitar la infiintarea OBBCSSR in 24.04.2004.

Majoritatea membrilor OBBCSSR care sunt inregistrati in acest moment in Registrul Unic la Sectiunea  I, membri care lucrau in sistemul sanitar la infiintarea OBBCSSR detin numai licenta in bbc ( sau echivalate de MS) cu o durată de 4,5,6 ani si cel putin o specialitate obținută legal de la Ministerul Sănătății.

Membrii OBBCSSR din SECTIUNEA a I a a Registrului Unic detin nivelul 6 de calificare conform legislatiei romanesti valabile.

Oricare dintre membrii OBBCSSR care este inregistrat in acest moment in Sectiunea I poate trece in alta sectiune dupa completarea studiilor de licenta cu absolvirea unui program de master profesional medical cu disciplinele din Tematica European Syllabus și îndeplinirea EC4.

SECTIUNEA II a Registrului Unic al bbc istilor din sistemul sanitar – membri ai OBBCSSR este a membrilor OBBCSSR care au pe langa diploma de licenta “ competenta de a efectua analize de laborator” sau “ o formare profesionala in plus “fata de licenta domeniul/ profilul  biochimie / biologie / chimie,        specializare/program de studii in biochimie / biologie / chimie , membri ai OBBCSSR care detin diploma absolvirii unui program de master medical, detin o specialitate obtinuta dupa 4 ani de specializare si promovarea unui examen national organizat de MS pentru bbc istii in sistemul sanitar ANGAJATI in laboratorul medical; acesti membri sunt bbc isti MEDICALI specialisti/ principali existenti in COR la domeniul “ SANATATE” si recunoscuti de MS in Ordinul 1608/2022 ca bbc isti MEDICALI specialisti si principali.

Majoritatea membrilor OBBCSSR din SECTIUNEA a II a a Registrului Unic detin nivelul 7 de calificare conform legislatiei romanesti valabile.

 • SECTIUNEA a III a Registrului Unic al bbc istilor din sistemul sanitar – este a membrilor OBBCSSR care au licenta îndomeniul/ profilul  biochimie / biologie / chimie, specializare/program de studii in biochimie / biologie / chimie, diploma unui program de master profesional medical dar care nu detin o specialitate obtinuta dupa 4 ani de specializare si promovarea unui examen national organizat de MS pentru

bbc istii in sistemul sanitar ANGAJATI in laboratorul medical; acesti membri sunt bbc isti NU sunt bbc isti MEDICALI specialisti/ principali existenti in COR la domeniul “ SANATATE” si nu sunt recunoscuti de MS in Ordinul 1608/2022 ca bbc isti MEDICALI specialisti si principali.

Membrii OBBCSSR din SECTIUNEA a III a DUPA promovarea examenului national organizat de MS pentru obtinerea unei specialitati devin BBC medicali specialisti si sunt inregistrati in SECTIUNEA a II a.

 • SECTIUNEA a IV a a Registrului Unic al bbc istilor din sistemul sanitar – este a membrilor OBBCSSR care detin pe langa licenta îndomeniul/ profilul  biochimie / biologie / chimie, specializare/program de studii in biochimie / biologie / chimie  indiferent de durata 3,4,5,6 ani pentru ca durata licentei nu conteaza pentru pregatirea profesionala de bbc ist in sistemul sanitar, “ competenta de a efectua analize de laborator” sau “ o formare profesionala in plus “fata de licenta îndomeniul/ profilul  biochimie / biologie / chimie, specializare/program de studii in biochimie / biologie / chimie diploma unui program de master profesional medical cu Hematologia în curricula de studii universitare , specializare de 4 ani conform Legii 460/2003 ca ANGAJAT intr un LABORATOR MEDICAL finalizata prin promovarea examenului national organizat de MS si confirmata specialitatea prin Ordin al Ministrului Sanatatii, ca si pentru medici.

Membrii din aceasta SECTIUNE indeplinesc cetintele EFLM si sunt EuSpLM inregistrati de EFLM in Registrul European al EuSpLM alaturi de medicii cu specialitatea medicina de laborator din Romania si din Uniunea Europeana.

Majoritatea membrilor OBBCSSR din SECTIUNEA a IV a a Registrului Unic și detin legal nivelul 8 de calificare conform legislatiei romanesti valabile ( nivel legal maxim).

Membrii OBBCSSR inregistrati in acest moment in Sectiunile I, II, III ( NON EuSpLM) ale Registrului Unic detinut legal de OBBCSSR nu au trimis la sediul OBBCSSR documente care demonstreaza indeplinirea cerintelor EFLM de inregistrare ca EuSpLM in Registrul European alaturi de medicii cu specialitatea medicina de laborator din Romania si din alte state membre ale UE.

Membrii OBBCSSR inregistrati in acest moment in Sectiunea a IV a (EuSpLM) a Registrului Unic detinut legal de OBBCSSR au trimis la sediul OBBCSSR documente care demonstreaza indeplinirea cerintelor EFLM de inregistrare ca EuSpLM in Registrul European alaturi de medicii cu specialitatea medicina de laborator din Romania si din alte state membre ale UE.

Oricare membru al OBBCSSR schimba SECTIUNEA in care este inregistrat in Registrul Unic in momentul in care detine documente legale care demostreaza indeplinirea cerintelor nivelului de calificare in CHIMIE CLINICA si medicina de laborator.

Membrii OBBCSSR recunosc rolul coordonator al MEDICULUI clinician în coordonarea ECHIPEI MEDICALE care contribuie la ACTUL MEDICAL și recunosc că analizele medicale

stau LA BAZA actului MEDICAL (fără a constitui ACT MEDICAL) pentru că 70-80% dintre diagnosticele medicale sunt puse de către medicii CLINICIENI pe baza rezultatelor analizelor medicale efectuate și parafate deopotrivă de către medici cu specialitatea medicină de laborator sau microbiologie medicală și biochimiști, biologi, chimiști, MEDICALI specialiști/principali recunoscuți LEGAL în Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1608/2022 semnat de către domnul Prof. univ. Dr. Alexandru Rafila – Ministrul Sănătății în exercițiu fapt pentru care solicită Ministerului Sănătății  eliminarea  alin. (2) art. 9  din Anexa nr. 2 a Ordinului MS nr. 1992/2023  “ÎN LABORATORUL MEDICAL analizele pot fi efectuate de biologi, biochimiști și chimiști DOAR SUB  coordonarea unui medic de specialitate medicină de laborator sau microbiologie medicală, după caz, acesta validând raportul final de analize și oferind consultanță privind interpretarea rezultatelor” cu argumentele prezentate public pe pagina de web a OBBCSSR după înregistrarea la MS adresei oficiale a OBBCSSR .