Acțiunile OBBCSSR în perioada iunie – iulie 2021

 1. Președintele în exercițiu al OBBCSSR a participat în data de 7 iulie 2021 la întâlnirea publică solicitată de OBBCSSR privind Proiectul de modificare a OMS nr. 1509/2008 cu Nomenclatorul specialităților medicilor și farmaciștilor fără specialitățile biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar;
  În procesul verbal al întâlnirii a fost consemnată promisiunea ministrului secretar de stat al Ministerului Sănătății ca răspuns la propunerea președintelui OBBCSSR de a se emite un act legislativ care să nominalizeze cele 27 de specialități actuale ale membrilor OBBCSSR care nu au existat și nu există în nicio lege.
 2. În data de 02.06.2021 președintele în exercițiu al OBBCSSR a trimis de pe adresa de e-mail consilier.juridic@obbcssr.ro către Corpul de control al prim – ministrului pe adresele de e-mail contact@control.gov.ro și drp@gov.ro petiția – adresa nr. 549/02.06.2021 referitoare la discuțiile și întâlnirile care au avut loc în anul 2017 la sediul Ministerului Sănătății referitoare la Proiectul de Lege privind profesiile din sănătate solicitând baza legală și criteriile de selecție ale Ministerului Sănătății care a invitat în anul 2017 de trei ori la discuții biochimiști, biologi și chimiști fără a avea mandatul OBBCSSR printre care au fost cu certitudine conform propriilor declarații publice biologii Cocoș Relu și Mixich R.E.A.
 3. În data de 28.07.2021 OBBCSSR a primit pe e-mail de la Direcția Relații Publice a Guvernului (DRP) – adresa nr. 15D/8397/27.07.2021 răspunsul formulat de Corpul de control al prim – ministrului (CCPM) – adresa nr. 3253/22.07.2021 în care OBBCSSR este informat că
  “Petiția a fost transmisă spre soluționare, conform competențelor legale, Ministerului Sănătății, care va informa Corpul de control al prim-ministrului cu privire la modul de soluționare a acesteia.”
  OBBCSSR așteaptă și va face public răspunsul primit de la Corpul de Control al primului – ministru având în vedere interesul public al petiției.
 4. Președintele în exercițiu al OBBCSSR a trimis la Ministerul Sănătății două documente legale care au fost consemnate în PV al întâlnirii publice de la MS din data de 7 iulie 2021 privind categoriile de profesioniști menționate legal în legislația sanitara care lucrau la începuturile activității laboratoarelor de analize medicale din România:
 • în Legea Nr. 236 din 14 iulie 1930 Legea sanitară și de ocrotire emisă de Parlament, act publicat în Monitorul Oficial Nr. 154 din 14 iulie 1930 la Partea a II-a ”Exercițiul medicinii și personalul sanitar și de ocrotire”, Titlul I, ”Exercițiul medicinii și specializarea”, Cap. I, ”Exercițiul medicii” art. 157 se precizează că:
  ”Nimeni nu poate deschide și conduce pentru folosința publicului un laborator de analize microbiologice, serologice, urologice sau chimice, cu aplicațiuni la medicină, fără autorizarea prealabilă a Ministerului Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale. Conducătorii acestor laboratoare trebuie să fie medici sau chimiști de laborator specializați.” – vezi FOTO 1.
 • în Legea sanitară și de ocrotire cu MODIFICĂRI INTRODUSE prin Legea Promulgată cu Înaltul Decret Regal Nr. 1098 din 12 Aprilie 1933 și publicată în Monitorul Oficial partea I Nr. 87 din 13 Aprilie 1933 la Partea a II-a ”Exercițiul medicinii și personalul sanitar și de ocrotire” , Titlul I, ”Exercițiul medicinii și specializarea”, Cap. I, ”Exercițiul medicii” art. 157 se precizează că:
  ”Nimeni nu poate deschide și conduce pentru folosința publicului un laborator de analize microbiologice, serologice, urologice sau chimice, cu aplicațiuni la medicină, fără autorizarea prealabilă a Ministerului Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale. Conducătorii acestor laboratoare trebuie să fie medici, farmaciști diriginți sau chimiști de laborator specializați.”- vezi FOTO 2.

Chimiștii de laborator SPECIALIZAȚI au fost primele profesii nominalizate de legea sanitară în 1930 și abia în anul 1933 legea sanitară a fost modificată și au fost adăugați farmaciștii diriginți alături de medici și chimiștii de laborator specializați.

Istoria medicinii este cea care există în documentele legale și trebuie consemnată corect în procesul verbal al întâlnirii publice de la sediul MS din 7 iulie 2021 privind modificarea OMS 1509/ 2008 pentru acordarea farmaciștilor a dreptului legal de a lucra în laboratoarele de analize medicale.