PRIORITATEA OBBCSSR

este sa faca toate demersurile legale posibile incat MS sa emita cat mai repede, in urmatoarele trei luni, un act legislativ in care sa nominalizeze specialitatile actuale legale ale membrilor OBBCSSR.


MS poate completa acum OMS 1509/2008 care se afla in proces de modificare la MS cu specialitatile membrilor OBBCSSR ca personal medico- sanitar cf OMS comun MS – CNAS de aprobare a Co-Ca 2021-2022 , Secţiunea a 3-a , Obligațiile și drepturile furnizorilor
Articolul 74 lit. (s) si Anexa 49 A pagina 508.


Nu numai membrii OBBCSSR, ci si patronii laboratoarelor de analize medicale, managerii unitatilor sanitare , MS insusi, sunt intr-o situatie grava ce poate isca chiar un scandal international pentru ca membrii OBBCSSR parafeaza legal buletine de analize medicale, inclusiv pentru COVID-19, inclusiv pentru cetatenii straini, care sunt documente medico legale in orice stat din lume, dar specialitatile actuale legale ale membrilor OBBCSSR nu exista in nicio lege, nu exista in Nomenclatorul specialitatilor din OMS 1509/2008.

ORDIN nr. 1.509 din 2 septembrie 2008
privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008 poate fi completat cu actualele specialitati legale ale membrilor OBBCSSR ca personal medico- sanitar recunoscut legal in OMS comun MS – CNAS de aprobare a Co-Ca 2021-2022.