OBBCSSR solicita retragerea de la Guvern si Parlament a MEMORIULUI cu 890 de semnaturi ale BBC

OBBCSSR solicită public și URGENT celor care l-au depus, retragerea de la Guvern și Parlament a  Memoriului cu 890 de semnături ale BBC-iștilor postat pe un grup de facebook în care se face referire la “grade profesionale” și NU la TITLUL PROFESIONALSPECIALIST obținut prin specializarea de 4 ani cf. art.12, Legea nr. 460/2003, drept profesional actual al membrilor OBBCSSR .

3500 de actuali membri ai OBBCSSR au ca așteptare sub semnătură olografă și parafă ”să îmi aperedrepturile profesionale actuale” conform formularelor de solicitare a vizei pentru anul 2021.
Dacă Memoriul cu 890 de semnături nu va fi retras de către depunători de la Guvern și Parlament, cei 3500 de  membri OBBCSSR care au ca așteptare ”să îmi aperedrepturile profesionale actuale”, inclusiv SPECIALIZAREA și SPECIALITĂȚILE legale vor solicita în instanță retragerea Memoriului cu 890 de semnături ale BBC-iștilor.

Toate informațiile prezentate trebuie să fie susținute de documente reale.
În spațiul public pe un grup de facebook a fost prezentat în data de 22.03.2021 un ALT Memoriu cu 890 de semnături ale BBC-iștilor, ALTUL decât cel care este depus la MS cu 246 de semnături ale membrilor OBBCSSR cu propunerea scindării OBBCSSR pentru care OBBCSSR are acum proces pentru retragerea de la MS a propunerii scindării OBBCSSR.

Acest ALT MEMORIU a fost depus nu numai la MS ci și la Guvern, Parlament, cu 890 de semnături ale BBC-iștilor. 
În acest ALT MEMORIU nu există referire explicită la TITLUL PROFESIONAL SPECIALIST obținut prin specializarea de 4 ani cf art.12, Legea nr. 460/2003, drept profesional actual al membrilor OBBCSSR

SPECIALIZAREA de 4 ani cf. art.12, Legea nr. 460/2003 nu este “utopica” ci membrii OBBCSSR chiar învață, chiar se pregătesc mult pentru proba teoretică a examenului pentru a avea nivelul de calificare notificat de OBBCSSR la Comisia Europeană conform lit. (e) art.11, Directiva Europeană 36/2005.

Nu va mai lăsați manipulați.
Prin examenul național organizat de MS pentru membrii OBBCSSR ca și pentru medici și pentru farmaciști, membrii OBBCSSR, obțin NU un grad profesional specialist așa cum scrie în acest ALT MEMORIU depus și la Parlament și la Guvern, ciobțin un TITLU profesional de BBC-ist SPECIALIST cu o SPECIALITATE în urma unei SPECIALIZĂRI de 4 ani cf. art.12, Legea nr. 460/2003.

TITLUL PROFESIONAL pe care îl obțin de la MS NUMAI membrii OBBCSSR îi deosebește de toți ceilalți BBC-iști din România foști colegi de facultate care au ACEEAȘI diplomă de licență în BBC-iști uneori același master ca și membrii OBBCSSR.

Examenul de ”principal” NU este pentru obținerea unei SPECIALITĂȚI ca SPECIALIST conform Directivei Europene (DE) 36/2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.
Examenul de principal este pentru obținerea unui grad profesional în SPECIALITATEA în care este obținut TITLUL profesional de SPECIALIST- vezi FOTO 3.

Certificatul de BBC-ist SPECIALIST confirmă TITLUL PROFESIONAL de BBC-ist SPECIALIST în SPECIALITATEA…………………. (una dintre cele 24 de specialități ale membrilor OBBCSSR existente dinainte de înființarea OBBCSSR și 3 noi specialități introduse de OBBCSSR) prin Ordin al Ministrului Sănătății ca și medicii și farmaciștii – vezi FOTO 1.

Vechile adeverințe eliberate de DSP făceau referire la gradul profesional SPECIALIST– vezi FOTO 2 -au fost înlocuite de Certificatul care confirmă TITLUL profesional SPECIALIST obținut de membrii OBBCSSR de la MS cf. Directivei Europene 36/2005 mulțumită demersurilor întreprinse de conducerea OBBCSSR la Comisia Europeană.

Vechile adeverințe ale membrilor OBBCSSR eliberate de MS sunt ECHIVALENTE noilor certificate eliberate de MS membrilor OBBCSSR.