OBBCSSR așteaptă răspunsul juriștilor din Institutul Marius Nasta privind angajarea unui biolog fără ALP

Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București a  scos la concurs în anul 2020 un post de biolog principal pentru care a avut doi candidați:  

  • un biolog principal care deținea  și deține Autorizație de liberă practică (ALP) ,  îndeplinea și îndeplinește cerința Ministerului Sănătății prevăzută în OMS nr. 979/2004 de a exercita profesia de biolog în sistemul sanitar   

și   

  • un biolog principal  care a fost angajat desi nu detinea  Autorizație de liberă practică (ALP), care  nu a depus la dosar Autorizația de liberă practică (ALP) pentru că nu o deține conform adresei DSP București.
     Conform normelor legale in vigoare, dosarul acestuia în etapa de analiza a dosarelor  trebuia respins pentru că nu îndeplinea și nu  îndeplinește condiția deținerii ALP cerința obligatorie a OMS 979/2004,  însă acesta a fost angajat de Inst.M.Nasta prin respingerea dosarului celuilalt biolog  principal care  deținea și deține  Autorizație de liberă practică (ALP) valabilă conform OMS 979/2004.

Informația a fost accesată astăzi  08.03.2021  https://marius-nasta.ro/tabel-dosare-admise-in-vederea-participarii-la-concursul-organizat-pentru-ocuparea-unui-post-vacant-de-biolog-principal/  

Informațiile sunt publice pe site-ul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București  și pot fi verificate.  

Departamentul juridic al OBBCSSR a transmis  o interpelare juriștilor angajați ai Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” privind furnizarea de informatii asupra legalitatii angajării unui biolog principal în august 2020 care , la data angajării nu deținea   Autorizație de liberă practică (ALP).

 Deținerea  la angajare a Autorizației de liberă practică (ALP) este o cerință obligatorie a Ministerului Sănătății pentru TOȚI profesioniștii care lucrează în sistemul de sănătate conform  Ordinului. nr.  979  emis de Ministerul SĂNĂTĂȚII în 2004, ordin in vigoare .  

Organizația profesională OBBCSSR așteaptă răspunsul juriștilor Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București  în legatura cu interpelarea sus mentionata, răspuns pe care la data primirii  il  va prezenta public.  

Facem precizarea că un număr de 44 de biologi/ chimiști/ biochimiști din Mun. București  detin  Autorizație de Liberă Practică (ALP)  eliberata de Ministerul Sănătății (MS) și au specialitatea Genetică – Biologie moleculară obținută de la Ministerul Sănătății , sunt membri activi ai OBBCSSR, exercită legal profesia de biolog/chimist/ biochimist în sistemul sanitar și puteau depune dosare pentru angajare cu jumătate de normă la Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București pentru a pune diagnostic de laborator în depistarea virusului SARS-CoV-2 în pandemia cu noul coronavirus.

 19 dintre cei 44 de membri ai OBBCSSR cu specialitatea Genetică- Biologie Moleculară dețin  si titlul de doctor în științe obținut la UMF sau UB. 

Pe cale de consecință, România nu are un singur biolog specialist  în Genetică cu titlul de doctor în științe .  

Biologul fără ALP angajat în august 2020 de Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București  fără a îndeplini cerința obligatorie impusă de însuși Ministerului SĂNĂTĂȚII așa cum este stipulată in OMS nr. 979/2004 si care a obținut  de asemenea de la Ministerul Sănătății în anul 2012 gradul de principal cu derogare dată de acest Minister fără a depune la dosarul de candidat si Autorizația de Liberă Practică (ALP), are la acest moment formulata o plângere penală pentru că deține 12 semnături falsificate ale membrilor OBBCSSR care au fost depuse  și se află încă depuse la Ministerul Sănătății.  

Concluzionand, precizam ca biologul  angajat de Institutul Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București în august 2020 FĂRĂ ALP prin selecție de dosare: 

– a obținut gradul de principal de la Ministerul Sănătății în anul 2012  fără a deține Autorizație de liberă practică (ALP), cerință obligatorie a OMS nr. 979/2004; 

– a fost angajat la Institutul Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București  fără a deține Autorizație de liberă practică (ALP) încălcând OMS nr. 979/2004 emis de însuși Ministerul SĂNĂTĂȚII;  

– biologul fără Autorizație de liberă practică (ALP) angajat de  Institutul Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București  fără Autorizație de liberă practică  (ALP)  deține 12 semnături falsificate ale unui numar de 12 membri ai OBBCSSR , semnaturi care sunt  depuse la Ministerul Sănătății, fapt  pentru impotriva biologului fără ALP  a fost formulata plângere penală. 

NOTA : la rugamintea membrului OBBCSSR biolog cu ALP numele i-a fost sters din tabel

NOTĂ:În interesul siguranței pacienților, mai ales acum în timpul pandemiei și mai ales pentru testarea RT-PCR pentru depistarea virusului SARS-CoV-2 ,conform LEGII, NUMAI membrii OBBCSSR au dreptul LEGAL de a plica PARAFA pe buletinul de analize al pacienților nu și alți bbc iști care lucrează în cercetare sau în învățământul superior unde pregătesc lucrările practice ale studenților.

SIGURANȚA PACIENȚILOR este foarte importanță pentru organizația profesională și membrii OBBCSSR pentru a evita răspunsuri de genul :

  • ”detectatat;
  • nedetectat
  • nedeterminat – se recomandă retestarea”

recomandate de un biolog principal fără ALP , fără experiența necesară pentru a aplica parafa pe buletinul de analize al PACIENȚILOR , recomandări făcute într-un GHID care se vinde în România unde există  această recomandare de raportare a rezultatelor PACIENȚILOR în cazul depistării virusului SARS-CoV-2 prin testare RT-PCR în boala COVID-19.

PROBA invalidă” nu există în sistemul sanitar.