Numai membrii OBBCSSR platitori de cotizatie vor fi in REGISTRUL NATIONAL al PROFESIONISTILOR din SISTEMUL de SANATATE

Calitatea de membru al OBBCSSR este dovedită exclusiv prin plata corectă și la timp a cotizației de membru de 20/25/30 lei lunar, după caz.


Contabilitatea OBBCSSR verifică lunar plata corectă și la timp a cotizației de către fiecare membru din sistemul sanitar public și privat în vederea transmiterii de către OBBCSSR către Ministerul Sănătății a datelor corecte și actualizate ale fiecărui membru al OBBCSSR înregistrat în Registrul Unic deținut de OBBCSSR conform art. 25 al Legii nr. 460/2003.


Membrii OBBCSSR care nu au plătit corect și la timp cotizația de membru pierd certificatul de membru și implicit dreptul exercitării profesiei de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar conform art. 43 al Legii nr. 460/2003 prin neplata timp de 3 luni de zile a cotizației de membru.


OBBCSSR este nominalizat “organismul profesional al profesiilor de biochimiști medicali specialiști, biologi medicali specialiști, chimiști medicali specialiști” conform lit. b) art. 942 Titlul XXI din OG nr. 18/2021.


OBBCSSR ca “organism profesional” trebuie să transmită la Ministerul Sănătății conform lit. c) art. 944 al OG 18/2021 datele profesionale și personale ale fiecărui membru al OBBCSSR înregistrat în Registrul Unic deținut de OBBCSSR.
Angajații OBBCSSR au început deja trimiterea unei adrese către fiecare unitate sanitară din sistemul sanitar public pentru confirmarea angajării la respectiva unitate sanitară a membrilor OBBCSSR nominalizați în tabel (date existente în RUN) pentru a actualiza datele solicitate de lege spre a fi transmise de OBBCSSR la Ministerul Sănătății.


OBBCSSR solicită fiecărei unități sanitare publice confirmarea reținerii pe statul de plată a cotizației, după caz, de 20/25/30 lei lunar.


De ex. adresa trimisă către SJU Bacău – VEZI DOCUMENT nominalizează toți cei 28 de biochimiști, biologi, chimiști cu locuri de muncă declarate în RUN la SJU Bacău, funcția/ specialitatea/ specialitățile/ grad existente în Registrul Unic al OBBCSSR și solicitarea confirmării plății cotizației de membru pe statul de plata de 20/25/30 lei lunar, după caz.
Cei 28 de membri ai OBBCSSR angajați ai SJU Bacău au plătit lunar pe ștatul de plată 715 lei lunar cotizație la OBBCSSR conform extrasului bancar al OBBCSSR.


2 BBC-iști specialiști angajați la SJU Bacău (autodeclarați în RUN) x 25 lei cotizație lunară = 50 lei lunar;

26 BBC-iști principali angajați la SJU Bacău (autodeclarați în RUN) x 30 lei cotizație lunară = 780 lei lunar


Cei 28 de membri ai OBBCSSR angajați la SJU Bacău ar fi trebuit să plătească o cotizație de 830 lei lunar în contul OBBCSSR dar sunt 715 lei lunar (o diferență în minus de 115 lei/ lunar) conform extrasului de cont al OBBCSSR.


Neplata corectă timp de 3 luni de zile consecutiv a cotizației de membru conduce la pierderea calității de membru al OBBCSSR și implicit de inexistența respectivului profesionist membru al OBBCSSR în Registrul Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate document juridic în administrarea Ministerului Sănătății conform unui protocol încheiat cu OBBCSSR.