Negocierea Co-Ca 2021-2022 dintre CNAS și OBBCSSR

La sediul OBBCSSR a avut loc online negocierea OBBCSSR – CNAS a draftului 2 al Contractului Co-Ca pentru anii 2021-2022.

Delegația OBBCSSR condusă de președintele OBBCSSR lector univ.dr. EuSpLM Constanța Popa a solicitat menținerea propunerilor OBBCSSR cuprinse deja de CNAS în Contractul-Cadru pentru anii 2021-2022 cu următoarea motivație: CNAS atribuie bani laboratoarelor de analize medicale pe baza unui punctaj acordat fiecărui laborator pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul – Cadru și Normele la Contractul – Cadru stabilite prin Ordin comun al președintelui CNAS și al ministrului Sănătății.Unul dintre criteriile de acordare a punctajului care se transformă în bani pentru laboratoare îl constituie punctarea resurselor umane care lucrează în laboratoarele de analize medicale.


70-80% din diagnosticele medicale sunt puse de medicii clinicieni pe baza rezultatelor analizelor medicale care sunt în proporție de peste 2/3 validate și parafate de către  SPECIALIȘTII membri ai OBBCSSR, medicii reprezentând aproximativ 1/3 dintre specialiștii din laboratoarele de analize medicale.
Punctajul CNAS a fost în anii 2008 și 2009 IDENTIC pentru SPECIALIȘTII medici și membri ai OBBCSSR cf. OMS comun MS-CNAS:

  • nr.522/236/27.03.2008 publicat in MO Partea I, nr 257/01.04.2008 și
  • nr.416/428//31.03.2009 publicat in MO Partea I, nr.210/ 01.04.2009.

“Chimistii de laborator specializati” sunt menționați explicit ca SPECIALIȘTI alături de medici și farmaciști încă din anul 1930 în Decretul regal – vezi FOTO.


Tehnologia a avansat, echipamentele de laborator sunt din ce în ce mai automatizate dar specialistul  din laborator are încă decizia acceptării sau respingerii rezultatelor furnizate de “aparat”/ echipament.
NU există “asa mi-a dat aparatul” pentru că specialiștii validează rezultatele obținute de “aparat”.


Specialiștii care validează și parafează rezultatele pe buletinul de analiza sunt menționați explicit în OMS 1301/2007 – medici, BBC-iști NUMAI autorizați de MS, membri ai OBBCSSR, farmaciști.


Denumirea organizațiilor internaționale și europene ale specialiștilor din laboratoarele de analize medicale – medici, BBC-iști din sistemul sanitar, farmaciști, conține sintagma – CHIMIE CLINICA și medicina de laborator”.


Atât medicii cât și BBC-iștii din sistemul sanitar din România au acces și sunt înregistrați în Registrul European al “Specialistilor in CHIMIE CLINICA si medicina de laborator”- vezi FOTO.


Medicii și BBC-iștii membri ai OBBCSSR dețin certificate de SPECIALIȘTI similare emise de MS – vezi FOTO și vezi FOTO, dețin de la MS titlul profesional de SPECIALIST distribuite de DSP-uri pentru toți specialiștii – exemplu – https://www.dsptimis.ro/certificate-atestate-adeverinte.


Pe cale de consecință urmare a motivației prezentate, în LEGE, respectiv în OMS comun CNAS-MS , trebuie să existe menționați explicit SPECIALIȘTII din laboratoarele de analize medicale care îndeplinesc calificările cf. DE 36/2005 – medicii cu specialitatea medicină de laborator, BBC-iștii membri ai OBBCSSR cu titlul profesional de specialist, medicii “de specialitate microbiologie” introduși de CNAS la propunerea “unei case de asigurari de sanatate” și farmaciștii cu “specialitatea laborator farmaceutic“ la propunerea “reprezentantului sindicatului Cartel Alfa” – PV CNAS 30.03.2021 – vezi FOTO.

CNAS așteaptă răspunsul CMR și al MS la propunerile OBBCSSR pentru elaborarea proiectului Contractului Cadru multianual.


”Proiectul (contractului cadru) se avizează de către Ministerul Sănătății și se aprobă prin hotărâre de Guvern” 

conform art. 229 alin. (2) legea nr.  96/2005