Fiecare membru al OBBCSSR specialist medical poate infiinta legal un laborator fara medic

Fiecare membru al OBBCSSR care detine legal de la MS o specialitate are legal functia de bbc ist medical specialist si poate infiinta propriul laborator

de analize medicale fara medic cf OG 83/2003 si fiecare membru al OBBCSSR poate intra in relatie directa ( fara medic) cu CNAS sau cu pacientii pentru a oferi servicii de laborator cf OG 83/2000 in specialitatea/ specialitatile pe care le detine legal de la MS singur sau asociat cu alti colegi care detin legal de la MS alte specialitati.
Dotarea laboratoarelor de analize medicale infiintate ca si cabinete de libera practica pentru servicii de libera practica conexe actului medical cf OG 83/2000 este similara oricarui laborator de analize medicale infiintat cf OMS 1301/2007 si poate fi asigurata prin colaborarea cu firmele care distribuie echipamente, reactivi, consumabile, etc.

Ministerul Sanatatii (MS) a informat oficial OBBCSSR ca modifica “ intr-un context mai larg” toata legislatia privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog si chimist in sistemul sanitar si este extrem de important CUM le va modifica.

ACUM, in luna iulie 2021, MINISTERUL SANATATII actualizeaza OG 83/2000 conform careia un membru al OBBCSSR poate detine un laborator de analize medicale fara a-l avea cu un medic cu specialitatea medicina de laborator angajat daca laboratorul de analize medicale este infiintat nu ca laborator de analize medicale in baza OMS 1301/2007 ci laboratorul de analize medicale este infiintat cf OG 83/2000 ca si cabinet de libera practica pentru servicii conexe actului medical.
Daca membrii OBBCSSR deschid ca psihologii , de exemplu, care au deja cabinete de libera practica cf OG 83/2000, laboratoare de analize medicale ca si cabinete de libera practica pentru servicii conexe actului medical, nu mai este obligatorie angajarea unui medic cu specialitatea medicina de laborator ( inclusiv pentru contractarea cu CNAS).
Daca laboratorul de analize medicale infiintat cf OG 83/2000 cumuleaza cele 14
monospecialitati ale laboratorului de analize medicale, adresabilitatea este identica cu cea a unui laborator de analize medicale infiintat in baza OMS 1301/2007.
Este o oportunitate uriasa deschiderea de catre membrii OBBCSSR a laboratoarelor de analize medicale fara medic cf OG 83/2000 in specialitatile pe care fiecare le detine legal de la MS.

Exemple:

  • un bbc ist cu specialitatea Genetica isi poate deschide propriul cabinet de libera practica ( laborator de analize medicale) in baza OG 83/2000 ( FARA medic) in care sa efectueze analize medicale pentru pacienti , singur sau avand si alti angajati , inclusiv pentru diagnosticul de laborator in “Genetica”, pentru COVID -19 cu plata directa de la pacienti sau cu contract cu CNAS.
  • un bbcist care are 4 specialitati ( biochimie medicala, bacteriologie medicala, imunologie, hematologie) isi poate deschide singur un cabinet de libera practica ( laborator de analize medicale) FARA medic cf OG 83/2000 si poate lucra legal analize medicale pentru pacienti parafate de catre sine in specialitatile sale ;
  • mai multi bbc isti care impreuna cumuleaza toate cele 14 monospecialitati din laboratorul de analize medicale care asigura rezultate ale analizelor medicale pentru toate cele 14 compartimente din laboratorul de analize medicale nominalizate in OMS 1301/2007, in specialitatea medicina de laborator pot deschide cabinete de libera practica in formele judice mentionate de OG 83/2000 grupat, asociate, dar FARA medic.

Alin. (2) art. 1 al OG 83/2000 precizeaza care sunt profesiile “ altele decât MEDICII ” care pot să exercite în mod independent profesiile prevăzute în “Nomenclatorul de funcții al Ministerului Sănătății” membrii OBBCSSR fiind nominalizati in OG 83/2000.
Ministerul Sanatatii (MS) trebuie sa prezinte public actul normativ in care MS nominalizeaza cele 27 de monospecialitati ale membrilor OBBCSSR ca
intr-o forma juridica legala a “Nomenclatorului de funcții al Ministerului Sănătății “ actualizat cu functiile de bbc ist MEDICAL specialist sau principal, dupa caz.

Legea permite ( OG 83/2000) ca fiecare membru al OBBCSSR sa isi poata deschide propriul laborator de analize medicale fara medic ca si cabinet de libera practica pentru servicii conexe actului medical.

Pacientii si medicii mai ales medicii clinicieni vor respecta functiile de bbc isti medicali specialisti si dupa caz, principali, daca fiecare specialist bbc ist medical demonstreaza ca analizele medicale pe care le efectueaza, valideaza, parafeaza legal in laboratorul de analize medicale sunt concordante cu starea clinica si cu boala pacientului.
Fiecare membru al OBBCSSR este rugat sa trimita pana luni 19.07.2021 pe email presedinte@obbcssr.ro dotarea compartimentului in care lucreaza ca specialist medical confirmat de MS
Presedintele OBBCSSR trebuie sa trimita la MS situatia dotarii pentru fiecare din cele 14 compartimente din laboratorul de analize medicale ( Biochimie medicala, Hematologie, Bacteriologie, Imunologie, etc) care sunt nominalizate in OMS 1301/2007.

NU trimiteti denumirea/ producatorul echipamentului, reactivilor, calibratorilor, consumabilelor, etc.
ca sa nu fie incalcat GDPR.