Cetățeni din UE

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN OBBCSSR PENTRU CETATENII DINTR-UN STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

În vederea analizării documentelor dvs. vă rugăm să citiți cu atenție condițiile legale în vigoare de înscriere în OBBCSSR și apoi să trimiteți documentele dvs. menționate la punctul de mai jos ”cetățeni din UE” împreună cu dovada achitării taxei de 300 lei pentru analiză dosar la sediul OBBCSSR (str. J.L. Calderon, nr. 36, sc. A, ap. 4, sector 2, București) prin Poșta Română  cu confirmare de primire sau curierat rapid.

Procedura de recunoaștere a calității de biochimist in sistemul sanitar, biolog in sistemul sanitar si chimist in sistemul sanitar din România pentru cetățenii altor state membre ale UE (OBBCSSR)

Documente necesare pentru înscrierea în OBBCSSR cu CERTIFICAT DE MEMBRU

 1. Diploma de licență / certificat sau alt titlu în domeniul biologie, biochimie sau chimie, dobândite într-un stat terț si recunoscute de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și echivalate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Centrul Național de Recunoaștere si Echivalare a Diplomelor – în copie legalizate si traduse în limba româna;
 2. Diploma/adeverința Master în domeniul laboratorului medical – în copie legalizate si traduse în limba româna;
 3. Alte diplome sau certificate care atesta calificarea în domeniul laboratorului medical – în copie legalizate si traduse în limba româna;
 4. Dovada că este membru al unei organizații profesionale din țara de origine – în copie legalizate si traduse în limba româna;
 5. cerere de înscriere primită pe e mail sau direct de la sediul OBBCSSR;
 6. Contract individual de muncă pentru profesia de biolog /chimist/biochimist sau adeverința de la locul de munca din România din care sa reiasă funcția pe care este încadrat, data încadrării în unitatea respectiva;
 7. copie legalizata si tradusa în limba româna după confirmarea în gradele profesionale – unde este cazul;
 8. Cazier judiciar;
 9. Certificat de sănătate tip A5;
 10. copii legalizate și traduse în limba română după actele de stare civilă (carte identitate / pașaport, certificat de naștere, certificat de căsătorie / hotărâre judecătorească pentru desfacerea căsătoriei – unde este cazul);
 11. date personale de contact (adresa de email si număr de telefon);
 12. copie xerox după dovada plătii taxei de înscriere în OBBCSSR de 200 lei care se achită o singură data în cariera profesională în sistemul sanitar în contul OBBCSSR RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 – deschis la sucursala BRD Dorobanți sector 1 București, CIF 16334155

Recunoașterea calificărilor profesionale pentru biochimiștii, biologii și chimiștii din statele membre ale Uniunii Europene  care doresc să-și exercite profesia în România se face conform Directivei 2005/36/CE art. 11  lit. e) coroborată cu legislația națională și normele interne ale OBBCSSR.

Linkhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32005L0036 (pentru descărcare Directiva 2005/36/CE)