Calificare profesională

România trebuie să implementeze într-un timp scurt în legislația specifică din sănătate, inclusiv în legea specifică 460/2003,  Directiva Europeană 36/2005 privind calificările profesionale . Pe site ul www.ms.ro al Ministerului Sănătății vor fi publicate, la cerința Comisiei Europene, calificările profesionale ale tuturor profesioniștilor din sănătate, medici , dentiști, farmaciști, biochimiști, biologi, chimiști ș.a din Registrele profesionale pe care fiecare organizație profesională le gestionează în Registrul propriu.

Calificările profesionale vor fi publice pe site www.ms.ro  conform viitoarei Legi a profesiilor din sănătate în cadrul Registrului Național al profesioniștilor din sănătate astfel încât pacienții și medicii din toate statele membre ale UE să aibă acces la informații privind calificările profesioniștilor din sănătate ale statelor membre ale UE în vederea asigurării transparenței și siguranței serviciilor de sănătate oferite, inclusiv serviciile de laborator.

Guvernul român adoptă prin Hotărâri periodice de Guvern calificările  profesionale în funcție de specizalizare/ program de studii. 
De ex. un absolvent al facultății de biologie are calificarea de biolog numai dacă are specializare/ program de studii biologie. Dacă  are altă specializare/ program de studii menționată pe diploma de licență, nu este biolog. Ex: un absolvent al facultății de biologie cu specializarea ecologie, este biolog specializat în ecologie. Un absolvent inginer are calificarea de inginer, chiar dacă are   echivalare de la Ministerul Sănătății pentru ocuparea unui post de chimist  și are ocupația actuală de chimist.Registrul Național al profesioniștilor din sănătate  care va apărea pe site www.ms.ro va cuprinde cel puțin următoarele date ale membrilor OBBCSSR: datele de identificare personală,calificarea profesională ( formarea profesională) , locul/locurile de muncă, autorizarea exercitării profesiei, modalitatea de exercitare a profesiei, permanent, temporar sau ocazional, statutul profesional al fiecărui membru.