AVIZAREA pentru anul 2024 a CERTIFICATULUI DE MEMBRU

OOBCSSR a inceput emiterea avizarii pentru anul 2024 a certificatelor de membru pentru exercitarea profesiilor de ”biochimist în sistemul sanitar”, ”biolog în sistemul sanitar”,
”chimist în sistemul sanitar” conform Anexei nr. 2 a Legii nr. 200/2004 punctul 19, 20, 21
reglementate de OBBCSSR conform Anexei nr. 3 punctul 15 a Legii nr. 200/2004
în baza și conform datelor asumate sub semnătură de titular la
solicitarea avizării anuale a certificatului de membru și după caz, menționate pe
certificatul de membru eliberat de OBBCSSR conform art. 2 alin. 3 lit. (c) al Legii nr. 200/2004.


Fiecare membru al OBBCSSR ( respectand ordinea alfabetica a filialelor teritoriale) care a solicitat avizarea pentru anul 2024 va primi ca reply pe adresa personala de email cu care este inregistrat in Registrul Unic National in urmatoarele 30 de zile avizarea certificatului de membru al OBBCSSR pentru anul 2024 si se obliga sub sancțiunea asumată a pierderii definitive a calității de membru al OBBCSSR sa isi asume ca a platit deja cotizatia de membru aferenta anului 2024 si a trimis formularul completat pe una din cele doua adrese viza viza.bucuresti@obbcssr.ro si viza.judete@obbcssr.ro, datat si semnat olograf de solicitare a avizarii anuale a certificatului de membru.


In termen de maximum trei zile calendaristice fiecare membru trebuie sa comunice la OBBCSSR
ORICE MODIFICARE apărută la PRINCIPALELE INFORMAȚII COLECTATE de OBBCSSR de la membrii săi :
”a) date de identificare personală;
b) informații privitoare la formarea profesională;
c) informații cu privire la locul de muncă;
d) informații privind autorizarea exercitării profesiei;
e) modalitatea de prestare a activității respectiv cu titlul permanent, temporar sau ocazional;
f) restricțiile sau interdicțiile cu privire la desfășurarea activităților profesionale.
g) informații privind dreptul de liberă practică, dacă este activ sau nu”.