Avizarea anuală a certificatului de membru al OBBCSSR pentru anul 2024

va incepe după data de 15 mai 2024 inclusiv pentru membrii OBBCSSR care indiferent de motive au avut calitatea de membru suspendata in anul 2023 si dupa caz, in anii anteriori si nu au platit cotizatia de membru dar care au redobândit calitatea de membru al OBBCSSR in primul semestru al anului 2024.
Avizarea anuala a certificatului de membru al OBBCSSR se face pe baza :

  • dovezii platii cotizatiei care demonstreaza calitatea de membru al OBBCSSR in anul 2024 ;
  • ⁠formularului de solicitare a avizarii anuale aferent anului 2024 completat, datat si semnat olograf de catre membrul OBBCSSR care solicita avizarea de catre OBBCSSR a certificatului de membru.