Avizarea anuala a Autorizatiei de Libera Practica ( ALP)

Ministerul Sănătății (MS) prin
Ordinul nr. 2590/03.08.2023 publicat în M.O. nr. 731/09.08.2023
a stabilit avizarea anuala a Autorizatiei de libera practica ( ALP) a biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar de catre
Directiile de Sanate Publica ( DSP) cu prezentarea a unei “ copii certificate cu originalul a certificatului de membru emis de organizația profesionala “( NB. OBBCSSR) fara a preciza :

  • daca toti membrii OBBCSSR trebuie sa vizeze anual ALP indiferent de data emiterii ALP;
  • perioada de timp pentru avizarea anuala a ALP ( daca ALP se poate aviza oricand pe parcursul unui an calendaristic);
  • data de la care MS solicita existenta avizarii anuale a ALP de catre DSP.

Departamentul Juridic al OBBCSSR a solicitat precizari Departamentului Juridic al MS pe care deocamdata nu le-a primit deci deocamdata OBBCSSR nu stie raspunsurile oficiale legale la aspectele semnalate pe care sa le comunice biochimistilor, biologilor si chimistilor membri ai OBBCSSR .