Inscrierea pentru cetatenii romani

NU se aplică medicilor, NU se aplică medicilor veterinari, se aplică DOAR/NUMAI absolvenților care îndeplinesc cerințele de mai jos!

ÎN INTERESUL SIGURANȚEI PACIENTULUI ROMÂN și EUROPEAN

Vrei să știi care sunt pașii procedurali legali să te înscrii în OBBCSSR, să obții certificatul de membru al OBBCSSR și Autorizația de liberă practică (ALP) eliberată  de  OBBCSSR,  dacă ești membru nou?

 1. Deții diploma de licență în domeniul/profilul biologie sau chimie cu specializarea/programul de studii biologie/ biochimie/ chimie/chimie medicală?

NU se acceptă alt domeniu/ profil și nici altă specializare/program de studii !!!

 1. Deții diploma de master în domeniul laboratorului medical/clinic  și ai studiat la master disciplinele din Tematica European Syllabus (TES) inclusiv Hematologia? – citește AICI  care sunt disciplinele din Tematica European Syllabus.

NU se acceptă dovada înscrierii în primul  sau în al doilea  an la un program de master din domeniul laboratorului medical!

Poate fi acceptată adeverința eliberată de facultate că a fost absolvit programul  de master, adeverință care este valabilă, conform legislației,  maximum 12 luni apoi trebuie înlocuită cu DIPLOMA!

NU se începe stagiu practic FĂRĂ a avea măcar adeverința de absolvire a studiilor eliberată de Facultate!

Dorești să exerciți profesia reglementată de “biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar”?

Dacă răspunsul este “DA” la toate întrebările de mai sus, continuă să citești mai departe. 

 1. Găsește imediat după absolvirea facultății ( cu licența plus master!)   un angajator din sistemul sanitar (din anunțuri publice publicații specifice, site-urile oficiale, de pe pagina oficială de Facebook, internet etc.) care să te angajeze exclusiv ca biolog, chimist sau biochimist (NU registrator medical sau altă profesie!) cu contract individual de muncă (cu normă întreagă!) și în paralel cu un contract de stagiu practic de 6 luni de zile (care este anexă la contractul individual de muncă), conform Legii nr. 335/2013 și HG nr. 473/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
 2. Finalizează stagiul practic într-un compartiment al laboratorului medical sub supravegherea unui mentor = ”persoană desemnată de angajator dintre salariații calificați, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul,  care coordonează stagiarul pe durata stagiului și care participă la activitatea de evaluare. ”
 3. Deții în original certificatul de finalizare a stagiului practic  vizat de ITM, conform Legii nr. 335/2013 obținut  la solicitarea  angajatorului dvs.?

Angajatorul  poate păstra o copie a certificatul de finalizare a stagiului practic  vizat de ITM.

 1. Deții de la  angajator o adeverință  pe “MODELUL ADEVERINTEI eliberate de către ANGAJATOR pentru un membru al OBBCSSR care solicită documente eliberate de OBBCSSR” – descarcă de AICI – pe care ați solicitat angajatorului să o elibereze? 

NUMAI dacă răspunsul este “DA“ la toate întrebările de mai sus, continuă să citești mai departe.

 1. Deții în original certificat de cazier judiciar, care să ateste că nu există antecedente penale incompatibile cu exercitarea profesiei reglementate de “biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar”?

ATENTIE ! este valabil numai 6 luni de la emitere; 

 1. Deții în original certificat de sănătate fizică și psihică tip A5 care să includă viza medicului psihiatru și a celui de medicina muncii ?

ATENTIE ! Este valabil numai  3 luni de la emitere;

NUMAI dacă deții toate documentele legale prezentate mai sus continuă să citești 

 • Completează, datează și semnează  “Formular UNIC de solicitare a eliberării de către OBBCSSR a 4 documente legale pentru exercitarea profesiilor reglementate de către OBBCSSR”  – descarcă  aici;

ATENȚIE!

OBBCSSR NU MAI LIBEREAZĂ AVIZUL PENTRU ALP , eliberează DIRECT ALP dacă sunt îndeplinite  TOATE cerințele de mai sus!

OBBCSSR NU MAI LIBEREAZĂ CERTIFICAT DE MEMBRU PROVIZORIU !

 1. NUMAI dacă deții toate documentele și poți completa toate rubricile din “Formularul UNIC” 

Plătesti în contul RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 BRD Dorobanți CIF 16334155 pentru că nicio taxă sau cotizație plătită eronat NU se mai returnează!

 1. Taxa de 300 de lei pentru analiza  documentelor de înscriere în OBBCSSR, plătită numai la debutul în profesie;
 2. Cotizația anuală neschimbată/necrescută din anul 2018  de 240 de lei ;
 3. Taxa de 350 de lei pentru eliberarea de către OBBCSSR, ca autoritate competentă a statului român, conform art. 1 alin. (3) al Legii nr. 460/ 2003,  a  Autorizației de Liberă Practică (ALP) eliberată  de către MS/ DSP până la data de 17 iunie 2024, dată de la care 

Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar se face pe baza autorizației de liberă practică, eliberată de Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România” conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) al Legii nr. 460/2003.

 1. Taxa de 100 de lei pentru avizarea anuală de către OBBCSSR, ”numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv” conform prevederilor alin. (1^1) art. 3 al Legii nr. 460/2003, a Autorizației de Liberă Practică (ALP) eliberată de către OBBCSSR. 

Cotizația și  taxele sunt nereturnabile pentru că sunt surse de venituri ale OBBCSSR conform art. 28 al Legii nr. 460/2003  care nu primește bani de la bugetul de stat. 

Deții toate documentele legale menționate mai sus și ai plătit toate taxele de mai sus?

 1. Pregătește un plic cu adresa OBBCSSR 

Str.  Badea Cârțan nr. 15, et. 3, sector 2, București cod poștal 020663,

pe care îl trimiți cu poșta rapidă plătită de tine  cu confirmare de primire la OBBCSSR  în care introduci următoarele documente:

 1. copie legalizată adiplomei de licență în domeniul/profilul biologie/chimie, specializarea/programul de studii biochimie/biologie/chimie/chimie medicalăEXCLUSIV!NU se admit excepții de la lege! și copie legalizată a suplimentului la diploma de licență;
 2. copie legalizată a diplomei de master în domeniul laboratorului medical/clinicEXCLUSIV! NU se admit excepții de la lege! (sau adeverința eliberată de facultate) și copie legalizată a suplimentului la diploma de master;
 3. certificatul in copie legalizata de finalizare a efectuării stagiului practic de 6 luni vizat de ITM; OBLIGATORIU!certificat de cazier judiciar, în original, care să ateste că nu există antecedente penale incompatibile cu profesia exercitată; valabil 6 luni de la emitere;
 4. certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, în original, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru și a celui de medicina muncii;
 5. taxei  de 300 de lei pentru analiza  documentelor de înscriere în OBBCSSR, plătită numai la debutul în profesie;
  • cotizației de 240 de lei – Cotizația anuală neschimbată/necrescută din anul 2018; 
  • taxei de 350 de lei pentru eliberarea de către OBBCSSR   a  Autorizației de Liberă Practică (ALP)
  • taxei de 100 de lei pentru avizarea anuala de către OBBCSSR
  •  dovada plății (copie a OP)  a: 

(TOTAL = 990 lei) 

plus 

 1. copia legalizată a  actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copia legalizată a certificatului de naștere;
 3. copia legalizată a dovezii de schimbarea numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate (după caz, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, act administrativ etc.);
 4. adeverința de salariat eliberată de către angajatorul din sistemul sanitar NUMAI/ OBLIGATORIU cu profesia  de “biochimist/biolog/ chimist în sistemul sanitar” și funcția/ ocupația de “chimist/ biochimist/ biolog”  pe “MODELUL ADEVERINTEI eliberate de către ANGAJATOR pentru un membru al OBBCSSR care solicită documente eliberate de OBBCSSR” 
 5. extras Revisal solicitat de la angajator sau direct de la ITM
 6. copie legalizată a diplomei de doctor, dacă este cazul.
 7. Formularul UNIC de solicitare a eliberării de către OBBCSSR a 4 documente legale pentru exercitarea profesiilor reglementate de către OBBCSSR completat, semnat și datat  – în original;
 8. Asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională (MALPRAXIS), valabilă:
  • pentru întreg anul de avizare a Autorizației de liberă practică;
  • pentru specialitatea paraclinică corespunzătoare compartimentului din Laboratorul de analize medicale corespunzător specialității în care efectuează specializarea de 4 ani conform art. 12 din Legea nr. 460/2003;
 1. Trimiți plicul cu toate documentele la OBBCSSR, cu poșta rapidă plătită de către tine cu confirmare de primire.
 2. Aștepți răspunsul OBBCSSR. 
 3.  Dacă toate documentele  sunt conform legii vei primi de la OBBCSSR pe adresa personală de e-mail patru documente legale obligatorii pentru a exercita profesia reglementată de “biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar”:
  1. Certificat de membru al OBBCSSR;
  2. Avizarea pentru anul 2024 a certificatului de membru al OBBCSSR ;
  3. Autorizația de Liberă Practică (ALP) eliberată de OBBCSSR conform legii;
  4. Avizarea Autorizației de liberă practică (ALP) pentru anul 2024 de către OBBCSSR.

Autorizația de Liberă Practică (ALP) este eliberată începând cu data de 20 iunie 2024 de către OBBCSSR și avizată anual de către OBBCSSR, conform Legii nr. 460/2003, cu modificările și completările ulterioare, efectuate de Guvernul României prin art. VII al OUG nr. 66/2024.

OBBCSSR nu mai eliberează AVIZUL pentru obținerea Autorizației de liberă practică (ALP).

Ministerul Sănătății și DSP-urile nu mai eliberează Autorizații de liberă practică (ALP) pentru membrii OBBCSSR.