Cetățeni români

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN OBBCSSR PENTRU CETATENII ROMÂNI

 1. documentele de studii (diploma de licență +supliment, diploma de master + supliment /adeverința master + situația școlară cu disciplinele studiate) – copii legalizate 
 2. documentele de identitate ( (carte identitate / pașaport, certificat de naștere, certificat de căsătorie / hotărâre judecătorească pentru desfacerea căsătoriei – unde este cazul); – copii legalizate 
 3. contract de muncă pentru profesia de biolog / chimist / biochimist înregistrat la ITM teritorial sau REVISAL– copie conform cu originalul; 
 4. contract de stagiu practic –  ANEXĂ la contractual individual de muncă, înregistrat la ITM (conform Legii nr. 335/2013 și HG nr. 473/2014), pentru profesia de biolog/chimist/biochimist;
 5. certificat de finalizare a stagiului practic – vizat de  ITM  (Anexa nr. 4 din H.G nr. 473/2014 norme de aplicare a Legii nr. 335/2013); 
 6. extras REVISAL cu ștampila și semnătura angajatorului; 
 7. date personale de contact (adresa de e-mail  si număr de telefon mobil);
 8. dovada achitării taxei de înscriere ca membru al OBBCSSR = 200 lei în contul OBBCSSR
  • Cont IBAN: RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 deschis la BRD Sucursala Dorobanți
  • CIF 16334155

Nota 1. Înainte de legalizarea documentelor, înainte de de obținerea certificatului medical A5 (care necesită o sumă de bani) și înainte de a achita taxa pentru analiza dosarului (300 lei – nereturnabilă)  și taxa de înscriere (200 lei – nereturnabilă), vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți condițiile legale actuale de înscriere prevăzute la rubrica înscriere pentru a nu plăti din buzunarul dvs. banii pe care îi virați în contul OBBCSSR.

Nota 2.  Numai solicitanții care îndeplinesc cumulativ cerințele legale pot aștepta răspuns la dosarul profesional de înscriere în OBBCSSR, în termen de 30 – 45 de zile de la data primirii documentelor de către OBBCSSR.

Nota 3. Înscrierea în OBBCSSR se solicită NUMAI  la finalizarea studiilor de master (după susținerea disertației) în baza documentelor eliberate de către facultățile acreditate (adeverință / diplomă de master + supliment) în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

Nota 4. Pentru înscriere în OBBCSSR, documentele menționate la punctele 1-8 se trimit la sediul OBBCSSR (str. J.L. Calderon, nr. 36, sc. A, ap. 4, sector 2, București) prin Poșta Română  cu confirmare de primire sau curierat rapid cu plata solicitantului.