NOUTATI

OBBCSSR - invingem impreuna!

 

NU NE LASAM UMILITI!

 

 

DE CE SUNTEM UMILITI?

 

 

Examene Specialitati

 

 

COTIZATIE

 

 

COMUNICATE DE PRESA


»Nr. 1090/24.09.2018 cu titlul  Corpul profesional OBBCSSR solicită păstrarea dreptului câștigat pentru membri săi - 82% din salariul medicului specialist. Apasa  AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR»Nr. 426/13.04.2018 cu titlul Scrisoare deschisa adresata Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii și Justitiei Sociale. Protest impotriva umilirii profesiilor noastre. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR


»Nr. 280/08.03.2018 cu titlul Dublarea salariilor TUTUROR profesionistilor din laboratoarele de analize medicale la 01.03.2018. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 233/01.03.2018 cu titlul Corpul profesional OBBCSSR solicita Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor un coeficient de salarizare de 3,75 % egal pentru toti biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 223/28.02.2018 cu titlul Votul deputatilor din Comisia pentru Sanatate invrajbeste chimistii, biochimistii si biologii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 211/26.02.2018 cu titlul Scrisoare deschisa catre membrii Camerei Deputatilor. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 201/25.02.2018 cu titlul Inechitatea salarizarii chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar are sanse reale de a fi rezolvata in Parlament. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 193/22.02.2018 cu titlul Corpul profesional al chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar solicita Parlamentului completarea OUG nr. 91/2017. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 174/19.02.2018 cu titlul Corpul profesional al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania solicit Guvernului emiterea unei OUG pentru salarizarea corespunzatoare responsabilitatilor profesionale ale membrilor sai. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 


CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 OBBCSSR

Toxicologie medico-legala - grad specialist

SPECIALITATEA TOXICOLOGIE MEDICO – LEGALĂ

GRAD  SPECIALIST  ÎN  TOXICOLOGIE MEDICO – LEGALĂ PENTRU BIOLOG, BIOCHIMIST ŞI  CHIMIST

 

I.                   PROBA SCRISĂ:

A. TOXICOLOGIE GENERALĂ

1. Căile de pătrundere şi eliminare a toxicelor din organismul uman

2. Mecanisme de acţiune ale toxicelor pe aparate şi sisteme (nervos, cardiovascular,

digestiv, excretor, secretor)

3. Metabolizarea toxicelor: tipuri, factori de influenţă

4. Interferenţa între două sau mai multe toxice prezente simultan în organism: potentare, diminuare reciprocă

5. Metode de analiză instrumentală în toxicologie – principii generale.

B. TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ 

1. Prelevarea şi păstrarea probelor biologice în vederea şi după analiza toxicologică în

cazul conducătorilor auto (Ordinul MS 376/2006): răspunderea deţinerii probelor („chain

of custody”)

2. Prelevarea probelor biologice în vederea analizei toxicologice de la cadavru; „chain of

custody”

3. Intoxicaţia acută cu alcool etilic: semne, simptome în raport cu alcoolemia.

4. Intoxicaţia acută mortală cu pesticide.

5. Intoxicaţia acută cu monoxid de carbon: semne specifice, analiza şi dozarea

carboxihemoglobinei.

6. Intoxicaţia acută şi cronică cu substanţe stupefiante: cannabis, cocaină, heroină,

morfină, LSD, amfetamine.

7. Intoxicaţia acută cu substanţe psihotrope (barbiturice, benzodiazepine, fenotiazine).

8. Principiul metodei gaz-cromatografice de analiză a alcoolemiei.

9. Aplicaţii ale metodei lichid-cromatografice în toxicologia medico-legală.

10.Analiza cantitativă a substanţelor toxice cu ajutorul spectrometriei de masă.

11. Validarea ştiinţifică a metodelor instrumentale de analiză: precizie, acurateţe,

repetabilitate, robusteţe, limita de detecţie, limita de cuantificare.

12. Asigurarea calităţii în laboratoarele de analize medicale:

1. Calitate:

 • Calitatea serviciilor prestate de laboratoarele medicale;
 • Asigurarea calității rezultatelor analizelor medicale;
 • Controlul intern al calității în laboratoarele medicale;
 • Managementul echipamentelor de analiză
 • Incertitudinea de măsurare - noțiuni teoretice;
 • Bugetul de incertitudine, surse posibile de incertitudine apărute în laboratorul medical;
 • Validarea metodelor de testare.
 • Trasabilitatea măsurării;
 • Controlul echipamentelor de analiza.

 

2. Evaluare statistică. Aplicaţii în laborator

 • Interpretarea clinică a datelor statistice de laborator și ale populației;
 • Variații biologice;
 • Stabilirea intervalelor biologice de referință.

 

3. Gestionarea datelor

 

 • Sistemul Informatic al Laboratorului – SIL (informatica medicală, prelucrarea datelor şi telecomunicaţii); alegerea unităților de măsură ale analizelor din laboratorul medical; înregistrări de laborator;
 • Formular cerere de analize medicale;
 • Formular raportare rezultate

 

 

II.                PROBA PRACTICĂ:

 

1. Determinarea carboxihemoglobinei prin metoda spectrofotometrică.

2. Determinarea colinesterazei serice.

3. Determinarea methemoglobinei.

4. Metoda istorică (titrimetrica) de determinare a alcoolemiei.

5. Determinarea alcoolemiei prin metoda gaz-cromatografică.

6. Diferenţierea alcoolului etilic de cel metilic.

7. Extracţia din materialul biologic în vederea determinării drogurilor.

8. Metoda gaz-cromatografică cuplata cu spectrometria de masă pentru analiza cantitativă

a drogurilor bazice.

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU EXAMENUL DE GRAD SPECIALIST ÎN TOXICOLOGIE MEDICO – LEGALĂ

 

1. Gheorghe Mogos, Intoxicatii acute – Diagnostic si tratament, Editura Medicala,

Bucuresti, 1981.

2. Martian Cotrau, Maria Proca , Toxicologie analitica,Editura Medicala, 1988, Bucuresti.

3. Lorentz Jäntschi , Chimie Fizica – Analize chimice si instrumentale, Editura

4. AcademicDirect, 2004. http://ph.academicdirect.ro-disponibila on-line de la 08. 01. 2004

5. Donald J. Pietrzyk, Clyde W. Frank, Chimie analitica, Editura Tehnica, Bucuresti, 1989.

6. Liviu Roman, Marius Bojita, Robert Sandulescu, Daniela Lucia Muntean, Validarea

metodelor analitice, Editura Medicala, Bucuresti ,2007.

7. Liviu Roman, Marius Bojita, Robert Sandulescu, Validarea metodelor de analiza si

control – Bazele Teoretice si practice; Editura Medicala, Bucuresti, 1998.

8. D. Brynn Hibbert, J. Justin Gooding, Data Analysis for Chmistry – An Introduction

9. Guide for students and Laboratory Scientists, University Press, Oxford, 2006.-disponibila on-line.

10.  Solid Phase Extraction Application Guide – Macherey – Nagel-www.mn-net.com

11.  Marusteri M., „Notiuni fundamentale de biostatistica”, University Press, Tg. Mures, 2006

12.  Dinu V., Trutia E., Popa-Cristea E., Popescu A., „Biochimie medicala”-mic tratat,

13.  Editura Medicala-Bucuresti, 2002

14.  Cucuianu, M.,, trif, I., Cucuianu, A. Hemostaza, Biochimie, Fiziopatologie, Clinica,

Editura Dacia, cluj-Napoca, 1994.

15.  Horea Iustin Nascu, Lorentz Jäntschi, Chimie analitica si Instrumentala, Academic Pres & Academic Direct, 2006.

16.  D. Banciu si M, Oarda-Intoxicatii acute.

17.  L.Sordoc si E. Barbu –Toxicologie-UMF-Iasi

18.  Caiete de lucrari practice –tehnici de lucru în toxicologia medico-legala.

19.  Farmacopeea Română-Editia a X-a –Editura medicala, Bucuresti,1993

20.  The United States Pharmacopeia-The National Formulary-official from January I, 1995.

21.  Romanian Journal of Legal medicine

22.  Analytical Chemistry

23.  Forensic Sciens International

24.  Journal of Analytical Toxicology

25.  Journal of Forensic Sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU CAPITOLUL  ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN LABORATOARELE DE ANALIZE MEDICALE

 

1. SR EN ISO 15189:2007 Laboratoare medicale. Cerinţe particulare de calitate și competență;

2. SR EN ISO 17025:2007  Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări ;

3. SR EN ISO 9000:2010  Sisteme de management al calităţii. Principii de bază şi vocabular

4. ISO 8402:1994, Managementul calităţii şi asigurarea calităţii – Vocabular

5. Eurachem/Citac Guide CG4 Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement- Second Edition 2001;

6. Cofrac - Guide De Evaluation des Incertitudes de Mesures des Analises de Biologie Medicale – Nov. 2006;

7. EA-4/16   EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing(GUM);

8. SR ENV 13005:2005  Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare;

9. ISO/IEC Ghid 98-3:2008 Incertitudinea de măsurare – partea a 3: Ghid de exprimare a incertitudinii de măsurare  (GUM :1995), Geneva, 2008: pag. 3-58;

10. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Dorina Popa, Elvira Borcan, Otilia Banu, Adina Elena Stanciu, Patricia Mihăilescu, Coralia Bleotu, Note de curs CALILAB – Estimarea incertitudinii de măsurare și validarea metodelor de testare conform SR EN ISO 15189:2007. Aplicații practice în biochimie, hematologie, hemostază, bacteriologie, parazitologie, imunologie, serologie, virusologie,  București 2012, www.calilab.ro

11. Dumitriu IL, Gurzu B,  Cojocaru E, Slatineanu SM, Enea M - Validarea metodei GOD/PAP pentru determinarea cantitativă a concentrației de glucoză în ser, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 19, nr. ¼, Martie 2011, pag. 85 – 100;

12. Petru Armean, Constanţa Popa, Georgeta Sorescu, Roxana Vrînceanu, Cătălin Gabriel Dinulescu - Rolul resurselor umane în implementarea unui sistem de control al calităţii în laboratoarele de analize medicale, Revista Română de Laborator Medical, nr. 22, Iunie 2011, pag. 31-37;

13. Olaru, M., Popa, C., Sorescu, G., Langă, C.A., Continuous Medical Education – a Critical Factor for Improving of the Services Quality of the  Medical Laboratories in Romania, in the Process of the Integration in the European Union, nr. 215, în: Editor Costache Rusu, Proceedings of  „The 6th International Conference on Quality Management in Higher Education - QMHE , 8-9 Juli 2010, Tulcea, ISBN 978-973-662-566-4, ISBN (Vol. 1) 978-973-662-567-1, pag. 643-646;

14. Dumitriu IL, Gurzu B, Slatineanu SM, Foia L, Mutiu T, Schiriac C, Achirecesei M, Enea M – Model pentru calcularea incertitudinii de măsurare în laboratoarele medicale, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 18, nr. ¼, Martie 2010, pag. 65 – 77;

15. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009

16. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Note de curs CALILAB – Asigurarea calității analizelor medicale. Controlul intern și extern al calității, București  2009, www.calilab.ro;

17. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009

18. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Note de curs CALILAB – Managementul calității în laboratoarele medicale, București  2008, www.calilab.ro;

19. D. Brynn Hibbert, Quality Assurance for the Analytical  Chemistry Laboratory, Oxford University Press 2007;

20. Conf. Dr. Liviu Dragomirescu, Dr. Viorel Vodă,  Note de curs CALILAB  - Conceptul de incertitudine și calitatea măsurărilor. Evaluarea incertitudinii de măsurare. Aplicații, Bucuresti 2007, www.calilab.ro

21. Lynne S. Garcia, Clinical Laboratory Management, AMS Press 2004;

22. Eamonn Mullins, Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory, The Royal Society of Chemistry 2003;

23. Managementul Calităţii. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, publicaţie a IMSS, Bucureşti 2000

24. Lionel A. Varnadoe, Medical Laboratory Management and Supervision, Editura Davis Company Philadelphia 1996

25. www.renar.ro  Asociația  de Acreditare din România (RENAR) . Instrucțiuni de validare a metodelor utilizate in laboratoarele medicale;

26. www.westgard.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact OBBCSSR

OBBCSSR
str. J.L. Calderon, nr.36, sc.A, ap.4, sector 2, Bucuresti

CIF 16334155
Cont BRD, Dorobanti
IBAN RO 96 BRDE 445 SV 25945734450


TEL: +4 021 231 44 71
TEL: +4 021 313 44 71
FAX: +4 021 313 44 70

Email: obbcssr@gmail.com
             presedinte@obbcssr.ro