Prelungirea avizarii certificatului de membru al OBBCSSR pana la 01.07.2024

Fiecare membru al OBBCSSR lucrează legal în baza prelungirii avizării certificatului de membru al OBBCSSR până la 01.07.2024.

Toate instituțiile și autoritățile statului responsabile au fost înștiințate oficial de OBBCSSR privind prelungirea avizării certificatului de membru până la 01.07.2024.

Fiecare membru al OBBCSSR va primi viza 2024 după data de 01.07.2024 dacă MS va da curs solicitării OBBCSSR și va clarifica legislația emisă de MS în anul 2023 privind exercitarea profesiilor de biolog, biochimist, chimist în sistemul sanitar.

OBBCSSR va informa public membrii săi pe pagina www.obbcssr.ro.