NOUTATI

OBBCSSR - invingem impreuna!

 

NU NE LASAM UMILITI!

 

 

DE CE SUNTEM UMILITI?

 

 

Examene Specialitati

 

 

COTIZATIE

 

 

COMUNICATE DE PRESA


»Nr. 1090/24.09.2018 cu titlul  Corpul profesional OBBCSSR solicită păstrarea dreptului câștigat pentru membri săi - 82% din salariul medicului specialist. Apasa  AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR»Nr. 426/13.04.2018 cu titlul Scrisoare deschisa adresata Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii și Justitiei Sociale. Protest impotriva umilirii profesiilor noastre. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR


»Nr. 280/08.03.2018 cu titlul Dublarea salariilor TUTUROR profesionistilor din laboratoarele de analize medicale la 01.03.2018. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 233/01.03.2018 cu titlul Corpul profesional OBBCSSR solicita Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor un coeficient de salarizare de 3,75 % egal pentru toti biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 223/28.02.2018 cu titlul Votul deputatilor din Comisia pentru Sanatate invrajbeste chimistii, biochimistii si biologii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 211/26.02.2018 cu titlul Scrisoare deschisa catre membrii Camerei Deputatilor. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 201/25.02.2018 cu titlul Inechitatea salarizarii chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar are sanse reale de a fi rezolvata in Parlament. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 193/22.02.2018 cu titlul Corpul profesional al chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar solicita Parlamentului completarea OUG nr. 91/2017. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 174/19.02.2018 cu titlul Corpul profesional al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania solicit Guvernului emiterea unei OUG pentru salarizarea corespunzatoare responsabilitatilor profesionale ale membrilor sai. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 


CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 OBBCSSR

inscriere in OBBCSSR

Procedura privind ÎNSCRIEREA în (OBBCSSR) în vederea exercitării profesiilor de biochimist în sistemul sanitar, biolog în sistemul sanitar și chimist în sistemul sanitar în România

Se pot înscrie în OBBCSSR în vederea exercitării profesiei de biochimist în sistemul sanitar, biolog în sistemul sanitar și chimist în sistemul sanitar în România TOȚI solicitanții care au promovat interviul pentru recunoaștere a calității de biochimist în sistemul sanitar, biolog în sistemul sanitar și chimist în sistemul sanitar pentru cetățenii altor state membre ale UE și TOȚI solicitanții români care îndeplinesc condițiile de înscriere.

 

Condițiile de înscriere:

- studii universitare de licență în domeniul/profilul / specializare/program de studii în biologie, biochimie sau chimie;

- studii universitare de masterat care oferă “competența de a efectua analize de laborator medical” (conform Ordinului Ministerului Educației nr. 4151/2010);

- adeverință / certificat de finalizarea a stagiului practic de minim 6 luni efectuat într-un laborator de analize medicale (conform Anexei nr. 5 din  H.G nr. 473/2014 norme de aplicare a Legii nr. 335/2013);

- exercitarea profesiei de biochimist in sistemul sanitar / biolog in sistemul sanitar / chimist in sistemul sanitar demonstrat cu  contract individual de muncă.

 

Procedura de înscriere în Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) presupune depunerea / trimiterea  la sediul OBBCSSR a dosarului care cuprinde documentele justificative din care rezultă îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru acordarea calității de biochimist în sistemul sanitar, biolog în sistemul sanitar, chimist în sistemul sanitar. 

 

Documentele necesare dosarului profesional al biochimistului din sistemul sanitar / biologului din sistemul sanitar / chimistului din sistemul sanitar care solicită ÎNSCRIEREA în  Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) se depun sau se trimit: 

- la sediul OBBCSSR (Str. J. L. Calderon, Nr. 36, Sc. A, Ap. 4, Parter, Sector 2, Bucureşti, Program: de Luni – Vineri 09.00 – 17.30);

- prin postă (Str. J. L. Calderon, Nr. 36, Sc. A, Ap. 4, Parter, Sector 2, Bucureşti, Program: de Luni – Vineri 09.00 – 17.30);

- pe email: obbcssr@gmail.com sau office@obbcssr.ro 

 

Evaluare dosar:

Documentele sunt preluate și înregistrate de Secretariatul Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) și analizate / verificate de Departamentul Juridic al OBBCSSR.

Termenul legal de răspuns al OBBCSSR de la data depunerii dosarului complet este de 30  de zile, cu prelungire până la 45 de zile.

 

Eliberare documente OBBCSSR:

Solicitantul va primi în termenul legal de răspuns de la sediul OBBCSSR notificare de acceptare / respingere a dosarului depus în vederea înscrierii în OBBCSSR.

 

Notă:  Înainte de legalizarea documentelor care necesită o sumă de bani și înainte de trimiterea dosarului profesional la sediul OBBCSSR, vă rugăm să vă asigurați că dosarul dvs. cuprinde toate documentele solicitate de OBBCSSR și că îndeplineți condițiile de înscriere în OBBCSSR !

Taxa de înscriere în OBBCSSR achitată de dvs. nu se restituie în cazul respingere a dosarului depus în vederea înscrierii în OBBCSSR.

Legislaţia naţională şi europeană trebuie urmărită şi cunoscută permanent, deoarece după cum puteţi constata,  este într-un permanent proces de modificare şi schimbare.

Numai solicitanţii care îndeplinesc cerinţele legale pot depune şi aştepta răspuns la dosarul profesional de înscriere în OBBCSSR.

 

Documente necesare pentru depunerea dosarului în vederea înscrierii în OBBCSSR

Nr. Crt.

Nume document

Descriere document

1

Diploma de licență în domeniul / profilul / specializarea în biologie, biochimie sau chimie

copie legalizată

2

Suplimentul / foia matricolă a diplomei de licență

copie legalizată

3

Diploma de Master / adeverința de absolvire a Masteratului profesional care are menționat pe suplimentul la diploma “competența de a efectua analize de laborator medical”

copie legalizată

4

Suplimentul / foia matricolă a diplomei de master

copie legalizată

5

Adeverință / certificat de finalizare a stagiului practic de minim 6 luni (conform Anexei nr. 5 din H.G nr. 473/2014 norme de aplicare a Legii nr. 335/2013)

 copie xerox

6

Cazier judiciar neexpirat;

 copie xerox 

7

Certificat de sănătate tipizat tip A5

Document eliberat de un medic specialist neurolog/ medic psihiatru/ psiholog și de medicina muncii

8

Acte de identitate - copii legalizate

1. carte identitate,

2. certificat de naștere,

3. certificat de căsătorie/ hotărâre judecătorească pentru desfacerea căsătoriei – unde este cazul

9

Dovada calității de angajat Extras Revisal si contractul individual de muncă

 

10

Cerere de înscriere

Formular tipizat OBBCSSR -

» descarca documentul

11

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

» descarca documentul

12

Dovada taxei de înscriere în OBBCSSR în valoare de 100 lei

Contravaloarea taxei se achită în contul OBBCSSR 

RO 96 BRDE 445 SV 259 457 34450, deschis la BRD.

 

Note:  

Solicitanţii care doresc să se înscrie în OBBCSSR trebuie să dovedească cu documente legale "competenţa de a efectua analize de laborator medical" pentru a "acţiona întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului şi al comunităţii" (art. 15 Legea nr. 460/2003).

Studiile universitare (diploma de licență și diploma de absolvire a Masteratului) trebuie să confere solicitanţilor "competenţa necesară de a efectua  analizele medicale" într-unul sau mai multe compartimente ale laboratorului medical precizate în art. 3 Anexa nr. 1 a OMS 1301/2007:

a) biochimie medicală;

b) hematologie:
   (i)   morfologie;
   (ii)  hemostază;
   (iii) imunohematologie;

c) imunologie;

d) microbiologie
   (i)   bacteriologie;
   (ii)  virusologie;
   (iii) micologie;
   (iv)  parazitologie;

e) diagnostic molecular;

f) genetică:
   (i)   citogenetică;
   (ii)  genetică biochimică;
   (iii) genetică moleculară;

g) toxicologie

unde trebuie să aplice noţiunile  teoretice  şi practice dobândite în timpul studiilor universitare, pentru ca,  după o experienţă de 4 ani în laboratorul medical, să aibă dreptul legal şi competent de a susţine conform OMS 698/2001, examenul de grad profesional într-una din specialităţile laboratorului medical:

1. Biochimie Medicală

2. Bacteriologie Medicală,  

3. Citologie,

4. Embriologie,

5. Genetică şi biologie moleculară,

6. Hematologie Medicală,

7. Hematologie transfuzională

8. Imunochimie-serologie,

9. Imunologie clinică,

10. Managementul calităţii în laboratoarele medicale,

11. Parazitologie Medicală,

12. Virusologie.

în condiţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru desfăşurarea  examenelor de grad profesional pentru biologii, biochimiştii şi chimiştii din laboratoarele medicale.

1. Dacă studiile universitare absolvite îndeplinesc cerinţele legale actuale continuaţi cu îndeplinirea cerinţelor de stagiu practic şi angajare într-un laborator de analize medicale.

2. Dacă studiile universitare absolvite nu îndeplinesc cerinţele legale actuale privind competenţa necesară pentru efectuarea analizelor de laborator medical trebuie să respectaţi criteriul pentru dobândirea competenţei profesionale.

 

Contact OBBCSSR

OBBCSSR
str. J.L. Calderon, nr.36, sc.A, ap.4, sector 2, Bucuresti

CIF 16334155
Cont BRD, Dorobanti
IBAN RO 96 BRDE 445 SV 25945734450


TEL: +4 021 231 44 71
TEL: +4 021 313 44 71
FAX: +4 021 313 44 70

Email: obbcssr@gmail.com
             presedinte@obbcssr.ro