NOUTATI

OBBCSSR - invingem impreuna!

 

NU NE LASAM UMILITI!

 

 

DE CE SUNTEM UMILITI?

 

 

Examene Specialitati

 

 

COTIZATIE

 

 

COMUNICATE DE PRESA


»Nr. 1090/24.09.2018 cu titlul  Corpul profesional OBBCSSR solicită păstrarea dreptului câștigat pentru membri săi - 82% din salariul medicului specialist. Apasa  AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR»Nr. 426/13.04.2018 cu titlul Scrisoare deschisa adresata Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii și Justitiei Sociale. Protest impotriva umilirii profesiilor noastre. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR


»Nr. 280/08.03.2018 cu titlul Dublarea salariilor TUTUROR profesionistilor din laboratoarele de analize medicale la 01.03.2018. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 233/01.03.2018 cu titlul Corpul profesional OBBCSSR solicita Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor un coeficient de salarizare de 3,75 % egal pentru toti biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 223/28.02.2018 cu titlul Votul deputatilor din Comisia pentru Sanatate invrajbeste chimistii, biochimistii si biologii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 211/26.02.2018 cu titlul Scrisoare deschisa catre membrii Camerei Deputatilor. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 201/25.02.2018 cu titlul Inechitatea salarizarii chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar are sanse reale de a fi rezolvata in Parlament. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 193/22.02.2018 cu titlul Corpul profesional al chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar solicita Parlamentului completarea OUG nr. 91/2017. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 174/19.02.2018 cu titlul Corpul profesional al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania solicit Guvernului emiterea unei OUG pentru salarizarea corespunzatoare responsabilitatilor profesionale ale membrilor sai. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 


CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 OBBCSSR

Genetica si Biologie moleculara

SPECIALITATEA GENETICĂ MEDICALĂ SI BIOLOGIE MOLECULARĂ

GRAD SPECIALIST ŞI PRINCIPAL  ÎN  GENETICĂ ŞI BIOLOGIE MOLECULARĂ PENTRU BIOLOG

 

Citogenetica

1.Definiţia cromozomului

2. Elementele morfologice obligatorii (cromatidele, constricţia primară, centromerul, braţele cromozomiale, telomerele) şi facultative (constrictiile secundare, satelitii, situsurile fragile)

3. Clasificarea cromozomilor umani în funcţie de poziţia centromerului şi heteromorfismele cromozomiale

4. Metode de obţinere a cromozomilor - Tehnica standard de evidenţiere a cromozomilor umani

5. Tehnicile de bandare

6. Clasificarea internaţionala a cromozomilor umani (grupele A-G)

7. Tehnicile de diagnostic prenatal: amniocenteza (principiul, etapele de cultivare ale amniocitelor, complicaţii); biopsia de vilozităţi coriale, cordocenteza, biopsia fetală, diagnosticul prenatal de preimplantare, izolarea celulelor fetale din sângele matern, beneficiile diagnosticului prenatal.

8. Tehnici citogenetice de înaltă rezoluţie. Tehnicile FISH (fluorescent in situ hybridisation).

 9. Definiţie, principiul, sonde de ADN şi marcajul fluorescent, fluoroflori utilizaţi, tipuri de sonde utilizate în tehnicile FISH

10. Protocolul general pentru marcajul cromosomial prin tehnica FISH

11. Tipuri de metode FISH utilizate în diagnosticul genetic

●     Tehnicile FISH Standard

●     Tehnicile M-FISH (multicolor FISH)

●     Cariotipul molecular (array CGH)

●     Aplicatiile FISH

- Diagnosticul rearanjărilor cromosomiale complexe prin M-FISH

- Diagnosticul de preimplantare în cazul tehnicilor de reproducere umană asistată

- Avantajele şi dezavantajele utilizării tehnicilor FISH

 

Metode de analiză moleculară a genelor - Bazele analizei moleculare a ADN

1. Extracţia ADN genomic (surse, principiul, etapele, kit-uri)

2. Evaluarea cantităţii şi calităţii (purităţii) ADN extras (principii, metode fotometrice, electroforeza)

3. Amplificarea secvenţelor de ADN– reactia PCR (polymerase chain reaction) – (definiţie, principiul reacţiei PCR, etapele de bază ale reacţiei PCR, stabilirea condiţiilor optime de realizare a reacţiilor PCR, evaluarea calităţii amplificării fragmentelor de ADN – electroforeza)

4. Tehnici cantitative/ semi-cantitative de analiză a acizilor nucleici prin tehnica RealTime-PCR (principiu şi aplicaţii)

5. Analiza moleculară a expresiei genice (ARN mesager), tehnica de revers-transcripţie: principiu şi aplicaţii

6.Tehnica de microarray pentru evaluarea expresiei genice.

 

Analiza mutaţiilor genice:

1.  Mutaţiile / polimorfismele genice

2. Tehnici de diagnostic molecular care utilizează enzímele de restricţie. Tehnica PCR-RFLP (polymerase chaín reaction – restriction fragments length

polymorphism) - principiul şi indicaţiile tehnicilor PCR-RFLP, etapele şi interpretarea rezultatelor PCR-RFLP

3. Tehnica SSCP (single strand conformation polymorphism) - Principiul şi utilitate

4. Tehnicile AS-PCR si variantele acestora (ARMS-PCR, tetra-primer PCR) - principiul tehnicii ARMS-PCR şi utilitate

5. Secvenţierea ADN (tipurile de tehnici de secvenţiere a ADN şi principiile lor, utilitatea, avantaje-dezavantaje)

6.  Secvenţierea ADN prin metoda Sanger (etapele tehnicii, interpretarea şi analiza de secvenţă prin analiza cromatogramelor obţinute prin tehnica de secvenţiere automată a ADN

7. Pirosecvenţierea

8. Next generation sequencing

 

Analiza proteinelor

1. Metode de determinare cantitativă a proteinelor (colorimetric, spectrofotometric, imunometric - ELISA)

2. Metode de identificare a proteinelor (electroforeza, imunoblot, imunofenotipare, ELISA, imunohistochimie)

 

Diagnosticul molecular

1. Asocierea dintre diferite afecţiuni şi gene HLA sau non-HLA - Sistemul HLA, haplotipuri, dezechilibre de înlănţuire

2. Markeri moleculari utilizaţi ca ţintă în diagnosticul neoplaziilor.

 

Diagnosticul molecular - aplicaţii ale geneticii în medicina legală

1. Posibilităţi de diagnostic în identificarea persoanei şi analiza filiaţiei

2. Tipuri de secvenţe utile în realizarea analizei ADN cu aplicaţii în medicina legală - Secvenţele VNTR (modalitatile de analiză ale VNTR şi interpretarea analizei VNTR), - Secvenţele STR (tehnicile de analiză ale alelelor STR, seturile de alele STR utilizate în genotipare, interpretarea analizei ADN în medicina legală, calculul probabilităţii paternităţii pe baza frecvenţelor alelice ale STR)

3. Analiza ADN mitocondrial (ADNmt) şi regiunile hipervariabile HV1 şi HV2 (interpretare)

 

Biosecuritate si controlul calitatii in laboratorul de genetica si biologie moleculara

1. Spaţiul şi condiţiile necesare funcţionării laboratorului de analize medicale

2. Spaţiul şi condiţiile pentru laboratorul de diagnostic molecular

3. Controlul intern al calităţii pentru analize de biologie moleculară

4. Biosecuritatea în laboratorul de citogenetică şi biologie moleculară

5. Măsuri de reducere a contaminării în laboratorul de citogenetică şi biologie moleculară

 

 

 

 

Asigurarea calităţii în laboratoarele de analize medicale:

1. Calitate:

 • Calitatea serviciilor prestate de laboratoarele medicale;
 • Asigurarea calității rezultatelor analizelor medicale;
 • Controlul intern al calității în laboratoarele medicale;
 • Managementul echipamentelor de analiză
 • Incertitudinea de măsurare - noțiuni teoretice;
 • Bugetul de incertitudine, surse posibile de incertitudine apărute în laboratorul medical;
 • Validarea metodelor de testare.
 • Trasabilitatea măsurării;
 • Controlul echipamentelor de analiza.

 

2. Gestionarea datelor

 

 • Sistemul Informatic al Laboratorului – SIL (informatica medicală, prelucrarea datelor şi telecomunicaţii); alegerea unităților de măsură ale analizelor din laboratorul medical; înregistrări de laborator;
 • Formular cerere de analize medicale;
 • Formular raportare rezultate

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU EXAMENUL DE GRAD SPECIALIST ŞI PRINCIPAL ÎN GENETICĂ ŞI BIOLOGIE MOLECULARĂ

 

1.Genetica Medicala. M.Covic, D. Stefanescu, I. Sandovici. Editura Polirom, Iasi 2004

2.Genetica umana sub red. Prof. Emilia Severin, Ed. Scripta 2002

3.Alberts B. et al., 2008, Molecular Biology of the Cell. 5th edition, Taylor & Francis ltd.

Ausubel F.M. et al. (eds.), 2003, Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons, Inc.

4.OMS 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale

5.CODIS-NDIS Statistics : http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/clickmap.htmhttp://www.fbi.gov/hq/lab/codis/clickmap.htm

http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/clickmap.htm

http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/clickmap.htm

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU CAPITOLUL  ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN LABORATOARELE DE ANALIZE MEDICALE

 

1. SR EN ISO 15189:2007 Laboratoare medicale. Cerinţe particulare de calitate și competență;

2. SR EN ISO 17025:2007  Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări ;

3. SR EN ISO 9000:2010  Sisteme de management al calităţii. Principii de bază şi vocabular

4. ISO 8402:1994, Managementul calităţii şi asigurarea calităţii – Vocabular

5. Eurachem/Citac Guide CG4 Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement- Second Edition 2001;

6. Cofrac - Guide De Evaluation des Incertitudes de Mesures des Analises de Biologie Medicale – Nov. 2006;

7. EA-4/16   EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing(GUM);

8. SR ENV 13005:2005  Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare;

9. ISO/IEC Ghid 98-3:2008 Incertitudinea de măsurare – partea a 3: Ghid de exprimare a incertitudinii de măsurare  (GUM :1995), Geneva, 2008: pag. 3-58;

10. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Dorina Popa, Elvira Borcan, Otilia Banu, Adina Elena Stanciu, Patricia Mihăilescu, Coralia Bleotu, Note de curs CALILAB – Estimarea incertitudinii de măsurare și validarea metodelor de testare conform SR EN ISO 15189:2007. Aplicații practice în biochimie, hematologie, hemostază, bacteriologie, parazitologie, imunologie, serologie, virusologie,  București 2012, www.calilab.ro

11. Dumitriu IL, Gurzu B,  Cojocaru E, Slatineanu SM, Enea M - Validarea metodei GOD/PAP pentru determinarea cantitativă a concentrației de glucoză în ser, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 19, nr. ¼, Martie 2011, pag. 85 – 100;

12. Petru Armean, Constanţa Popa, Georgeta Sorescu, Roxana Vrînceanu, Cătălin Gabriel Dinulescu - Rolul resurselor umane în implementarea unui sistem de control al calităţii în laboratoarele de analize medicale, Revista Română de Laborator Medical, nr. 22, Iunie 2011, pag. 31-37;

13. Olaru, M., Popa, C., Sorescu, G., Langă, C.A., Continuous Medical Education – a Critical Factor for Improving of the Services Quality of the  Medical Laboratories in Romania, in the Process of the Integration in the European Union, nr. 215, în: Editor Costache Rusu, Proceedings of  „The 6th International Conference on Quality Management in Higher Education - QMHE , 8-9 Juli 2010, Tulcea, ISBN 978-973-662-566-4, ISBN (Vol. 1) 978-973-662-567-1, pag. 643-646;

14. Dumitriu IL, Gurzu B, Slatineanu SM, Foia L, Mutiu T, Schiriac C, Achirecesei M, Enea M – Model pentru calcularea incertitudinii de măsurare în laboratoarele medicale, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 18, nr. ¼, Martie 2010, pag. 65 – 77;

15. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009

16. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Note de curs CALILAB – Asigurarea calității analizelor medicale. Controlul intern și extern al calității, București  2009, www.calilab.ro;

17. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009

18. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Note de curs CALILAB – Managementul calității în laboratoarele medicale, București  2008, www.calilab.ro;

19. D. Brynn Hibbert, Quality Assurance for the Analytical  Chemistry Laboratory, Oxford University Press 2007;

20. Conf. Dr. Liviu Dragomirescu, Dr. Viorel Vodă,  Note de curs CALILAB  - Conceptul de incertitudine și calitatea măsurărilor. Evaluarea incertitudinii de măsurare. Aplicații, Bucuresti 2007, www.calilab.ro

21. Lynne S. Garcia, Clinical Laboratory Management, AMS Press 2004;

22. Eamonn Mullins, Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory, The Royal Society of Chemistry 2003;

23. Managementul Calităţii. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, publicaţie a IMSS, Bucureşti 2000

24. Lionel A. Varnadoe, Medical Laboratory Management and Supervision, Editura Davis Company Philadelphia 1996

25. www.renar.ro  Asociația  de Acreditare din România (RENAR) . Instrucțiuni de validare a metodelor utilizate in laboratoarele medicale;

26. www.westgard.com.

Contact OBBCSSR

OBBCSSR
str. J.L. Calderon, nr.36, sc.A, ap.4, sector 2, Bucuresti

CIF 16334155
Cont BRD, Dorobanti
IBAN RO 96 BRDE 445 SV 25945734450


TEL: +4 021 231 44 71
TEL: +4 021 313 44 71
FAX: +4 021 313 44 70

Email: obbcssr@gmail.com
             presedinte@obbcssr.ro