NOUTATI

OBBCSSR - invingem impreuna!

 

NU NE LASAM UMILITI!

 

 

DE CE SUNTEM UMILITI?

 

 

Examene Specialitati

 

 

COTIZATIE

 

 

COMUNICATE DE PRESA


»Nr. 1090/24.09.2018 cu titlul  Corpul profesional OBBCSSR solicită păstrarea dreptului câștigat pentru membri săi - 82% din salariul medicului specialist. Apasa  AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR»Nr. 426/13.04.2018 cu titlul Scrisoare deschisa adresata Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii și Justitiei Sociale. Protest impotriva umilirii profesiilor noastre. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR


»Nr. 280/08.03.2018 cu titlul Dublarea salariilor TUTUROR profesionistilor din laboratoarele de analize medicale la 01.03.2018. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 233/01.03.2018 cu titlul Corpul profesional OBBCSSR solicita Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor un coeficient de salarizare de 3,75 % egal pentru toti biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 223/28.02.2018 cu titlul Votul deputatilor din Comisia pentru Sanatate invrajbeste chimistii, biochimistii si biologii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 211/26.02.2018 cu titlul Scrisoare deschisa catre membrii Camerei Deputatilor. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 201/25.02.2018 cu titlul Inechitatea salarizarii chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar are sanse reale de a fi rezolvata in Parlament. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 193/22.02.2018 cu titlul Corpul profesional al chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar solicita Parlamentului completarea OUG nr. 91/2017. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 174/19.02.2018 cu titlul Corpul profesional al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania solicit Guvernului emiterea unei OUG pentru salarizarea corespunzatoare responsabilitatilor profesionale ale membrilor sai. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 


CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 OBBCSSR

Credite si creditare

HOTARÂREA NR. 1
A CONSILIULUI NATIONAL AL OBBCSSR
DIN DATA DE 08.03.2008


    Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în Sistemul Sanitar din România, organizatie profesionala înfiintata în baza Legii Nr.460 / 2003 publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 / 25.XI.2003 si intrata în vigoare la data de 12.XII.2003, ce apara si promoveaza interesele profesionale ale membrilor sai, prin Consiliul National, organul de conducere legal constituit si întrunit în sesiune extraordinara anuala în data de 08.03.2008, hotaraste:
SISTEMUL DE CREDITARE, CREDITAREA SI ACREDITAREA FURNIZORILOR DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA A BIOLOGILOR; CHIMISTILOR SI BIOCHIMISTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN ROMÂNIA

    Cap.I Sistemul de creditare a activitatilor de Formare Profesionala Continua pentru biochimistii, biologii si chimistii in sistemul sanitar din Romania
    Art. 1. – Formarea profesionala continua, denumita in continuare FPC, reprezinta totalitatea activitatilor planificate de pregatire teoretica si practica desfasurate de biologi, chimisti si biochimisti în vederea dobândirii sau îmbunatatirii nivelului de cunostinte, abilitati si atitudini profesionale, în scopul cresterii calitatii actului medical paraclinic si nivelului de performanta în domeniul laboratorului de analize medicale.

    Art. 2. - Managementul pregatirii profesionale continue este realizat de OBBCSSR prin Programul National de FPC.

    Art. 3.
        (1) Unitattile de cuantificare a activitatilor din Programul de FPC sunt denumite credite .
        (2) Creditele se acorda prin raportare la orele efective de activitate, conform sistemului o ora efectiva de activitate = 1 credit. Pentru o zi de activitate efectiva se acorda maximum 6 credite
        (3) Prin cumularea creditelor obtinute de biologi, chimisti si biochimisti în urma participarii la activitatile de FPC, se stabileste punctajul profesional al biologului, chimistului si biochimistului.
        (4) Evaluarea punctajului profesional al biologilor, chimistilor si biochimistilor se face periodic, în conformitate cu O MSP 1301/2007 art.6 alin 1.
        (5) Biologii, chimistii si biochimistii care au împlinit vârsta legala de pensionare prevazuta de lege si doresc prelungirea activitatii, in baza solicitarii in scris a reavizarii anuale, se supun aceleeasi evaluari.

    Art. 4.
        (1) Anual, fiecare biolog, chimist si biochimist cu drept de autorizatie de libera practica trebuie sa acumuleze un numar de 40 credite.
        (2) Participarea la activitatile de FPC trebuie sa fie în domeniul de specialitate al laboratorului medical.
        (3) În mod obligatoriu,pâna la obtinerea gradului de specialist,toti biologii, chimistii si biochimistii din laboratoarele medicale trebuie sa realizeze 20 de credite din cele 40 de credite care sunt necsare anual anual in urma participarii la cursuri din domeniul laboratorului de analize medicale.

    Art. 5.
        (1) Fiecare membru al OBBCSSR are obligatia de a participa la programul de FPC si de a cumula numarul minim de credite stabilit.
        (2) În cazul în care nu realizeaza numarul minim de credite FPC în termenul prevazut la art. 3 alin. (4), se propune MSP suspendarea sau, dupa caz, retragerea dreptului de libera practica al biologului, chimistului sau biochimistului, conform legii 460-2003.

    Art. 6.
        (1) Membrii Ordinului Biochimistilor,Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România ( OBBCSSR) au obligatia de a tine evidenta propriului punctaj profesional si de a prezenta cu documente realizarea acestuia, în fata organelor si institutiilor abilitate de lege.
        (2) OBBCSSR, prin structurile abilitate in teritoriu si la nivelul Municipiului Bucuresti, realizeaza evaluarea participarii la formele de FPC, cu respectarea obligatiilor impuse de art. 4 si 5, în urmatoarele situatii:
            a) la acordarea avizului pentru obtinerea autorizatiei de libera practica;
            b) la vizarea anuala a certificatului de membru;
            c) cu ocazia judecarii abaterilor disciplinare;
            d) la împlinirea vârstei de pensionare, daca se solicita avizul anual pentru prelungirea activitatii;
            e) la cerere.

    Art. 7. OBBCSSR, prin Comisia Profesional- Stiintifica, acrediteaza la nivel national furnizorii de FPC si crediteaza activitatile organizate de catre acestia.

    Art. 8.
        (1) Criteriile de creditare a formelor de pregatire profesionala continua si Normele de acreditare a furnizorilor de pregatire profesionala continua de publica în Revista Româna de Laborator Medical, pe pagina de web a OBBCSSR si se aduc la cunostinta membrilor..

    Cap. al II-lea
    A) Creditarea formelor de FPC pentru biochimistii, biologii si chimistii in sistemul sanitar din Romania
    Art. 1. -OBBCSSR crediteaza ca forme de FPC, formele de învatamânt postuniversitar medical uman , formele de pregatire profesionala continua paraclinica permanenta, precum si manifestari si activitati cu caracter stiintific.

    Art. 2. -Formele de învatamânt postuniversitar medical uman cuprind:
        a) forme de FPC propriu-zise, reprezentate de cursurile de învatamânt postuniversitar ;
        b) alte forme de învatamânt postuniversitar, creditate ca titluri profesionale ce se adauga la creditarea FPC pentru calculul profesional anual, reprezentate de: specializare, masterat si doctorat.

    Art. 3. -Formele de pregatire profesionala permanenta sunt reprezentate de cursurile de pregatire profersionala permanenta sau formare profesionala continua paraclinica, ateliere de formare profesionala continua si stagii practice de perfectionare profesionala sau de adaptare ori readaptare profesionala.

    Art. 4. - Manifestarile si activitatile cu caracter stiintific creditate de OBBCSSR cuprind:
        a) manifestari stiintifice, reprezentate de congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni stiintifice, seminarii;
        b) publicarea de materiale stiintifice medicale, respectiv articole în reviste medicale, capitole de carte, carti, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicala.

    Art. 5. - Criteriile generale de creditare a cursurilor si manifestarilor stiintifice sunt:
        a) se crediteaza numai activitatile de FPC care indeplinesc criteriile formulate in Cap.al ii-lea subcapitolul B.
        b) numarul maxim de credite acordate/program nu poate depasi 40 si se exprima in numere intregi, rotunjirea facandu-se prin adaus.
        c) durata maxima a unei prezentari în cadrul unui program nu poate depasi doua ore,iar timpul alocat discutiilor nu poate fi mai mare de o treime din durata zilei de activitate; agenda(programul) de lucru va include cate o pauza de 15 min la fiecare doua ore de activitate, dar nu mai mult de o ora la 6 ore de activitate.
        d) nu se crediteaza separat simpozioanele-satelit si cursurile postuniversitare din cadrul aceleeasi manifestari stiintifice.

    Art. 6. – Creditarea formelor de FPC pentru membrii OBBCSSR implica parcurgerea urmatoarelor etape :
        a) completarea de catre furnizorul de FPC a cererii de creditare- tip, prezentata in Anexa si inaintarea formularului, impreuna cu programul detaliat pe zile si ore al cursului/manifestarii stiintifice, catre Comisia Profesional- Stiintifica a OBBCSSR cu 30 zile inainte de data inceperii manifestarilor nationale, pentru ca manifestarea stiintifica care este creditata sa poata fi postata pe site-ul www.obbcssr.ro si adusa la cunostinta membrilor OBBCSSR, pentru ca acestia sa fie informati si sa poata participa.
        b) dupa incheierea activitatii aprobate, trimiterea catre Comisia Profesional- Stiintifica a OBBCSSR a listei participantilor, continand nume, prenume, CNP,specialitatea, gradul profesional si locul de munca, in forma tiparita si in format electronic.

    Art.7. – Creditarea cursurilor de invatamant postuniversitar si de educatie permanenta, definite conform Art.2 a) si Art.3 se realizeaza conform urmatoarelor criterii, in baza datelor comunicate de catre furnizorul de FPC :
        a) durata efectiva a programului si, daca este cazul, existenta unui stagiu practic asociat
        b) creditarea programului teoretic, incluzand aici si aplicatiile/demonstratiile practice prezentate de catre cadrul didactic/formator;
        c) metodele de dinamica de grup de tip Balint se crediteaza cu 75% din durata efectiva a programului;
        d) cursurile care includ in program un stagiu practic asociat se crediteaza cu 125% din durata cursului teoretic;
        e) programele care includ mai mult de 75% activitate practica se crediteaza propoortional cu timpul efectiv de lucru;
        f) creditarea cursurilor sustinute de formatori acreditati de catre MSP se realizeaza prin multiplicarea cu 2 a numarului efectiv de ore prestate;
        g) in cazul participarii la cursuri, seminarii si stagii practice in strainatate, daca manifestarea este creditata de o societate/organism profesional european/international, se accepta numarul de credite acordat de organizator; in orice alta situatie in care nu exista creditare internationala nu se crediteaza participarea, cu exceptia cursurilor in strainatate pentru care se acorda cate 6 credite/zi de curs, fara insa a se depasi numarul de 40 de credite/curs.

    Art.8. – Creditarea pentru sistemul de FCP la distanta organizat de furnizori acreditati pe plan national se reglementeaza prin Hotarare a Consiliului National care se va posta pe site-ul oficial al OBBCSSR:
        a) se accepta ca forme de FPC la distanta articolele de revista in format electronic;
        b) pentru articolele de revista cu specific medical se admit 5 – 8 pagini-incluzand aici maxim 2 tabele/figuri in pagina, .
        c) se accepta maximum 2 articole/an si la un interval de timp de minim 30 de zile intre ele;

    Art.9 – Creditarea manifestarilor stiintifice se realizeaza in functie de nivelul de organizare national sau international si de durata efectiva a programului stiintific:
        a) manifestarile la nivel national se aplica echivalenta numar de credite = numar efectiv de ore, dar nu mai mare de 6 ore /zi de desfasurare a programului;
        b) manifestarile la nivel international organizate de furnizori acreditati se crediteaza prin echivalarea numarul de credite acordate de organizator/i, in limita a 6 credite/zi , dar nu mai mult de 40 /manifestare stiintifica;
        c) pentru sustinerea de comunicari stiintifice- in limita a 3 lucrari, in forma prezentare de prezentare orala sau poster- se acorda un numar dublu de credite pentru prima lucrare si respectiv cite o jumatate din numarul de credite acordat pentru manifestarea respectiva pentru primul autor si proportional cate o jumatate din numarul de credite pentru prima lucrare si un sfert pentru urmatoarele pentru cel de al doilea autor si urmatorii;
        d) Invitatiile la manifestarile stiintifice vor avea antetul furnizorului/lor si semnatura/urile persoanelor abilitate din Comitetul de organizare si vor cuprinde in mod obligatoriu denumirea formei de FPC, o prezentare sumara a acesteia si obligatoriu includerea biologilor, chimistilor si biochimistilor în categoria de adresabilitate
    Programul va preciza in mod clar datele exacte privind desfasurarea evenimentului : locatie, programul pe ore- atat stiintific, cat si social- , numele si functia/gradul stiintific al vorbitorilor cu precizarea titlului lucrarii si daca este cazul toate datele privind manifestari-satelit
    Certficatele de participare eliberate de organizatori trebuie sa contina în mod obligatoriu numarul de credite acordat de OBBCSSR pentru manifestarea stiintifica
.     Sunt permise sponsorului/ sponsorilor distribuirea de materiale publicitare participantilor si afisarea in sala de materiale publicitare proprii.
    Incalcarea prevederilor mentionate in acest articol la lit. d) determina sanctionarea furnizorului/organizatorului/sponsorului.

    Art.10– Fac obiectul creditarii publicatiile medicale din Nomenclatorul publicatiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din Romania si revistele in specialitatea laborator de analize medicale recunoscute de OBBCSSR..
    Se stabilesc urmatoarele norme de creditare pentru publicatiile cu caracter medical :
        a) articole stiintifice in reviste de specialitate catalogate ISI:40 credite/articol
        b) articole stiintifice in reviste de specialitate internationale sau romanesti Med-Line 40 credite/articol
        c) articole in reviste de specialitate clasificate CNCSIS :.40 credite/articol; 30 credite prim-autor si 20 credite co-autori .în Revista Româna de Laborator Medical.
        d) abonamentele anuale la publicatiile medicale se crediteaza dupa cum urmeaza :
            - 10 credite pentru ‘Revista Romana de Laborator Medical”,
            - 7 credite pentru publicatiile medicale romanesti ,
            - si 10 credite pentru cele asimilate lor (publicatii straine traduse partial sau integral in Romania).
        e) publicarea de articole in reviste de specialitate traduse total in Romania se supune modului de creditare pentru revistele din strainatate in situatia in care editarea si recenzia se fac de catre editura-mama
        f) un articol publicat in mai multe reviste se crediteaza o singura data, la nivelul cel mai ridicat, iar publicarea rezumatului unei comunicari stiintifice nu are ca efect creditarea sub aceasta forma in mod distinct de lucrarea care l-a generat;
        g) in cazul in care o publicatie sau un capitol publicat din aceasta are mai multi autori, creditele se impart intre acestia proportional cu aportul fiecaruia.

    Art.11. – Evaluarea activitatii de FPC a membrilor OBBCSSR se realizeaza prin totalizarea creditelor acumulate anual,obligatoriu 40 credite/an.
    O singura data în timpul activitatii profesionale, in speta in anul urmator dobandirii gradului profesional sau titlului stiintific,se accepta reportarea numarului de credite. Aceste credite se cuantifica pentru intervalul de 5 ani din care face parte anul respectiv. ( De exemplu, daca in anul 2008 un membru obtine gradul de principal care este creditat cu 200 de credite, acestea se cuantifica pentru perioada 2005-2010.
        a) obtinerea gradului de specialist– 150 credite FPC
        b) obtinerea gradului de principal- 200 credite FPC
        c) obtinerea titluiui de doctor in stiinte fundamentale- 200 credite FPC
        d) obtinerea titlului de master – 150 credite FPC
        e) obtinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sanatatii Publice- 75 credite FPC
        f) obtinerea titlului de formator de formatori- 100 credite FPC
    Art.12. – Certificarea formelor de FPC se realizeaza de catre Comisia Profesional-Stiintifica a OBBCSSR .
        a) Certificatul de participare trebuie sa contina in mod obligatoriu sigla OBBCCSSR ,ca partener la activiatea de FPC, daca organizatorul nu este o Universitate de Medicina acreditata , precum si numarul de credite FPC acordate de OBBCSSR.

    B) Acreditarea furnizorilor de FPC pentru biochimistii, biologii si chimistii in sistemul sanitar din Romania
    Art.1. – Furnizor de FPC pentru membrii OBBCSSR poate fi o institutie sau organizatie cu specific medical sau conex actului medical care are prevazut explicit în Statul ca obiect de activitate pregatirea profesionala continua a biologilor, chimistilor si biochimistilor.

    Art.2.
        (1) Din categoria furnizorilor de FPC acreditati de catre OBBCSSR fac parte :
            a) furnizorii de invatamant post-universitar reprezentati de universitatile/facultatile de medicina acreditate, Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar.
            b) furnizori de educatie permanenta sau FPC, reprezentati de institutiile mentionate la lit.a),de institutii cu rol de invatamant capabile sa asigure managementul programelor de FPC cu profil paraclinic, precum si de alte organizatii recunoscute si acreditate de catre OBBCSSR ca furnizori de FPC in colaborare cu institutiile sus-mentionate.
            c) furnizorii de manifestari stiintifice, in parteneriat cu OBBCSSR atunci cand are rol de co-organizator, societatile si asociatiile medicale profesionale, institutiile mentionate la lit.a) ,MSP, MEC, ASM, institutele de cercetari medicale, ASP, societatile stiintifice si ONG specialitatea laborator de analize medicale sau specialitati conexe acesteia si care indeplinesc conditiile de acreditare proprii ale OBBCSSR.
        (2) Titularii de curs din programele de FPC trebuie sa posede minim gradul didactic de conferentiar (echivalentul acestuia in cazul institutelor de cercetari medicale) sau formator acreditat de catre MSP în domeniul serviciilor paraclinice medico-sanitare.

    Art.3. – Institutiile care, conform statutului, pot fi furnizori acreditati de FPC, se acrediteaza de catre OBBCSSR in urma depunerii si analizarii de catre Comisia Profesional –Stiintifica a unui dosar ce trebuie sa contina:o cerere- tip, hotararea judecatoreasca de infiintare/ actul normativ , actul constitutiv, statutul sau regulamentul de functionare.

    Art.4. – Toti furnizorii de FPC se reacrediteaza anual, in conditiile Art.3., cuantumul taxei fiind reprezentat de 100 euro/reacreditarea anuala.

    Art.5.
        (1) Conform criteriilor de acreditare, furnizorii de FPC pentru membrii OBBCSSR trebuie:
            a) sa aiba ca scop actualizarea continua a programelor activitatilor organizate si sa promoveze domeniul laboratorului medical, modern, stiintific, acceptat;
            b) sa actioneze ca organizatii non-profit, cu respectarea neimplicarii in promovarea intereselor unor sponsori (inclusiv promovarea de produse ale acestora);
            c) sa posede si sa demonstreze accesul la resursele materiale si logistica necesare desfasurarii in conditii optime a programului creditat;
            d) sa asigure resursele umane – lectori calificati si competenti profesional si educational (conform cu Art.2 lit.a) si cu un comportament etic corespunzator, precum si alti prestatori de servicii angajati ai furnizorului de FPC (tehnicieni, laboranti etc.).

    Art.6. –Firmele producatoare/de distributie de medicamente sau echipamente medicale pot fi numai sponsori ai unor activitati/evenimente din cadrul programului national de FPC.

    Art.7. – Incalcarea regulilor din prezenta Hotarare duce la pierderea calitatii de furnizor de FPC, care se confirma prin Decizie a Consiliului National al OBBCSSR.
    ACESTE CRITERII AU FOST VOTATE ÎN CONSILIUL NATIONAL DIN DATA DE 08.03.2008, sunt publicate în nr.9 al Revistei Române deLaborator Medical precum si pe site-ul www. obbcssr.ro

Contact OBBCSSR

OBBCSSR
str. J.L. Calderon, nr.36, sc.A, ap.4, sector 2, Bucuresti

CIF 16334155
Cont BRD, Dorobanti
IBAN RO 96 BRDE 445 SV 25945734450


TEL: +4 021 231 44 71
TEL: +4 021 313 44 71
FAX: +4 021 313 44 70

Email: obbcssr@gmail.com
             presedinte@obbcssr.ro