NOUTATI

OBBCSSR - invingem impreuna!

 

NU NE LASAM UMILITI!

 

 

DE CE SUNTEM UMILITI?

 

 

Examene Specialitati

 

 

COTIZATIE

 

 

COMUNICATE DE PRESA


»Nr. 1090/24.09.2018 cu titlul  Corpul profesional OBBCSSR solicită păstrarea dreptului câștigat pentru membri săi - 82% din salariul medicului specialist. Apasa  AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR»Nr. 426/13.04.2018 cu titlul Scrisoare deschisa adresata Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii și Justitiei Sociale. Protest impotriva umilirii profesiilor noastre. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR


»Nr. 280/08.03.2018 cu titlul Dublarea salariilor TUTUROR profesionistilor din laboratoarele de analize medicale la 01.03.2018. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 233/01.03.2018 cu titlul Corpul profesional OBBCSSR solicita Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor un coeficient de salarizare de 3,75 % egal pentru toti biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 223/28.02.2018 cu titlul Votul deputatilor din Comisia pentru Sanatate invrajbeste chimistii, biochimistii si biologii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 211/26.02.2018 cu titlul Scrisoare deschisa catre membrii Camerei Deputatilor. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 201/25.02.2018 cu titlul Inechitatea salarizarii chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar are sanse reale de a fi rezolvata in Parlament. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 193/22.02.2018 cu titlul Corpul profesional al chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar solicita Parlamentului completarea OUG nr. 91/2017. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 174/19.02.2018 cu titlul Corpul profesional al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania solicit Guvernului emiterea unei OUG pentru salarizarea corespunzatoare responsabilitatilor profesionale ale membrilor sai. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 


CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 OBBCSSR

Chimie sanitara - grad principal

SPECIALITATEA CHIMIE SANITARĂ

GRAD PRINCIPAL  ÎN  CHIMIE SANITARĂ PENTRU BIOLOG, BIOCHIMIST ŞI CHIMIST

(alimente, apă, aer)

 

I. PROBA SCRISĂ:

1. Metode electrometrice şi nefelometrice: pH, conductivitate, turbiditate

2. Metode volumetrice (inclusiv titrări potentiometrice) - principii analitice, clasificare

3. Metode spectrometrice (absorbţie moleculară, UV/VIS, absorbţie atomică, cu plasma cuplată inductiv) - principii analitice.

4. Metode cromatografice (TLC, GC, HPLC) - principii analitice, tipuri de detectori şi

aplicaţiile lor.

5. Criterii de calitate a apei potabile conform legislaţiei în vigoare

6. Poluarea chimică a apei: indicatori de poluare chimică a apei potabile, substanţe chimice cu potential toxic

7. Poluarea chimică a aerului: clasificarea şi caracteristicile principalilor poluanţi

8. Poluarea chimică a solului. clasificare.

9. Lapte şi derivate din lapte: alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

10. Carne şi preparate din carne: alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

I 1. Cereale şi produse derivate din cereale: alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

12. Legume, fructe şi produse din legume şi fructe: alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

13. Produse zaharoase: compoziţie, valoare nutritivă, alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

1 4. Grăsimi alimentare: râncezire, control chimico-sanitar.

15. Băuturi nealcoolice şi alcoolice: insalubrizare, control chimico-sanitar.

16. Conservanţi alimentari: clasificare, domenii de utilizare, acţiune asupra alimentului şi

consumatorului, control chimico-sanitar

17. Coloranţi alimentari naturali şi sintetici: toxicitate, control chimico-sanitar

18. Nitraţi, nitrili, nitrozamine: surse şi mecanisme de poluare, control chimico-sanitar

19. Hidrocarburi policiclice aromatice: surse şi mecanisme de poluare, efecte nocive, control

chimico-sanitar

20. Micotoxine: mecanismul poluării, efecte nocive, control chimico-sanitar

21. Pesticidele: clasificare, mecanismul poluării, efecte nocive, control chimico-sanitar

22. Metale cu potenţial toxic (Pb, Hg, Cd, Cr, Sn, Cu): surse de poluare, acţiune asupra

alimentului şi consumatorului, control chimico-sanitar.

23 . Validarea metodelor fizico-chimice

24. Controlul calităţii rezultatelor

25. Asigurarea calităţii în laboratoarele de analize medicale:

 

1. Calitate:

 • Calitatea serviciilor prestate de laboratoarele medicale;
 • Asigurarea calității rezultatelor analizelor medicale;
 • Controlul intern al calității în laboratoarele medicale;
 • Regulile Westgard pentru determinările  cantitative;
 • Controlul extern al calității în laboratoarele medicale/ schemele de testare a competenței/scheme de intercomparare laboratoare;
 • Managementul echipamentelor de analiză
 • Incertitudinea de măsurare - noțiuni teoretice;
 • Bugetul de incertitudine, surse posibile de incertitudine apărute în laboratorul medical;
 • Validarea metodelor de testare.
 • Trasabilitatea măsurării;
 • Controlul echipamentelor de analiza.

 

 

2. Gestionarea datelor

 

 • Sistemul Informatic al Laboratorului – SIL (informatica medicală, prelucrarea datelor şi telecomunicaţii); alegerea unităților de măsură ale analizelor din laboratorul medical; înregistrări de laborator;
 • Formular cerere de analize medicale;
 • Formular raportare rezultate

 

 

II. PROBA PRACTICĂ:

1. Determinări volumetrice în apă: cloruri,duritate, oxidabilitate.

2. Determinări spectrofotometrice în apă: amoniu, azotiţi, azotaţi.

3. Determinarea clor rezidual liber şi legat din apă.

4. Determinări electrochimice şi nefelometrice: determinarea pH-ului şi turbidităţii apei.

5. Determinări gravimetrice: conţinutul de apă şi cenuşă din aliment.

6. Determinări volumetrice din aliment: aciditate, conţinut de clorură de sodiu.

7. Determinarea proteinelor din aliment.

8. Determinarea lipidelor din aliment.

9. Determinarea zahărului total din aliment.

10. Determinarea concentraţiei alcoolice

11. Determinarea calitativă a coloranţilor alimentari din alimente.

12. Pregătirea probelor de apă şi aliment în vederea determinării metalelor prin AAS

13. Pregătirea probelor de apă şi aliment în vederea determinării pesticidelor prin GC

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL  ÎN CHIMIE SANITARĂ

1. Tratat de igienă (sub redacţia S. Mănescu), vol.I şi vol.II, Ed. Medicală, Bucureşti, 1994.

2. Chimia sanitară a mediului, vol. I - S. Mănescu, M. Cucu, M.L. Diaconescu, Ed. Medicală.

Bucureşti, 1978.

3. Chimia sanitară a mediului, vol. II - s. Mănescu, H. Dumitrescu, M.L. Diaconescu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1982.

4. Controlul fizico - chimic al alimentelor - H. Mănescu, C-tin.Milu, Ed. Medicală. Bucureşti.

1997

5. Ghid de laborator - Metode de analiza pentru produse alimentare - C. Hura, Ed. CERMI Iasi, 2006.

6. Chimie analitică - D.T. Pietrozyk, c.w. Frank, Ed. Tehnică, Bucureqti, l999

7. Suveranitate, securitate şi siguranţă alimentară, coordinator: Constantin Banu, Editura Asab, Bucuresti, 2007

8. Legea 458/08.07.2002, republicată în 12.12.2011 privind calitatea apei potabile.

9. SR EN ISO/CEI 17025 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi

etalonări

10. Ghid Eurachem : The Fitness For Purpose Of Analytical Methods. A Laboratory Guide to

Method Validation and Related Topics

l l.Internal Quality Control (Trollen book)- Handbook for Chemical Laboratories

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU CAPITOLUL  ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN LABORATOARELE DE ANALIZE MEDICALE

 

1. SR EN ISO 15189:2007 Laboratoare medicale. Cerinţe particulare de calitate și competență;

2. SR EN ISO 17025:2007  Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări ;

3. SR EN ISO 9000:2010  Sisteme de management al calităţii. Principii de bază şi vocabular

4. ISO 8402:1994, Managementul calităţii şi asigurarea calităţii – Vocabular

5. Eurachem/Citac Guide CG4 Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement- Second Edition 2001;

6. Cofrac - Guide De Evaluation des Incertitudes de Mesures des Analises de Biologie Medicale – Nov. 2006;

7. EA-4/16   EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing(GUM);

8. SR ENV 13005:2005  Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare;

9. ISO/IEC Ghid 98-3:2008 Incertitudinea de măsurare – partea a 3: Ghid de exprimare a incertitudinii de măsurare  (GUM :1995), Geneva, 2008: pag. 3-58;

10. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Dorina Popa, Elvira Borcan, Otilia Banu, Adina Elena Stanciu, Patricia Mihăilescu, Coralia Bleotu, Note de curs CALILAB – Estimarea incertitudinii de măsurare și validarea metodelor de testare conform SR EN ISO 15189:2007. Aplicații practice în biochimie, hematologie, hemostază, bacteriologie, parazitologie, imunologie, serologie, virusologie,  București 2012, www.calilab.ro

11. Dumitriu IL, Gurzu B,  Cojocaru E, Slatineanu SM, Enea M - Validarea metodei GOD/PAP pentru determinarea cantitativă a concentrației de glucoză în ser, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 19, nr. ¼, Martie 2011, pag. 85 – 100;

12. Petru Armean, Constanţa Popa, Georgeta Sorescu, Roxana Vrînceanu, Cătălin Gabriel Dinulescu - Rolul resurselor umane în implementarea unui sistem de control al calităţii în laboratoarele de analize medicale, Revista Română de Laborator Medical, nr. 22, Iunie 2011, pag. 31-37;

13. Olaru, M., Popa, C., Sorescu, G., Langă, C.A., Continuous Medical Education – a Critical Factor for Improving of the Services Quality of the  Medical Laboratories in Romania, in the Process of the Integration in the European Union, nr. 215, în: Editor Costache Rusu, Proceedings of  „The 6th International Conference on Quality Management in Higher Education - QMHE , 8-9 Juli 2010, Tulcea, ISBN 978-973-662-566-4, ISBN (Vol. 1) 978-973-662-567-1, pag. 643-646;

14. Dumitriu IL, Gurzu B, Slatineanu SM, Foia L, Mutiu T, Schiriac C, Achirecesei M, Enea M – Model pentru calcularea incertitudinii de măsurare în laboratoarele medicale, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 18, nr. ¼, Martie 2010, pag. 65 – 77;

15. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009

16. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Note de curs CALILAB – Asigurarea calității analizelor medicale. Controlul intern și extern al calității, București  2009, www.calilab.ro;

17. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009

18. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Note de curs CALILAB – Managementul calității în laboratoarele medicale, București  2008, www.calilab.ro;

19. D. Brynn Hibbert, Quality Assurance for the Analytical  Chemistry Laboratory, Oxford University Press 2007;

20. Conf. Dr. Liviu Dragomirescu, Dr. Viorel Vodă,  Note de curs CALILAB  - Conceptul de incertitudine și calitatea măsurărilor. Evaluarea incertitudinii de măsurare. Aplicații, Bucuresti 2007, www.calilab.ro

21. Lynne S. Garcia, Clinical Laboratory Management, AMS Press 2004;

22. Eamonn Mullins, Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory, The Royal Society of Chemistry 2003;

23. Managementul Calităţii. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, publicaţie a IMSS, Bucureşti 2000

24. Lionel A. Varnadoe, Medical Laboratory Management and Supervision, Editura Davis Company Philadelphia 1996

25. www.renar.ro  Asociația  de Acreditare din România (RENAR) . Instrucțiuni de validare a metodelor utilizate in laboratoarele medicale;

26. www.westgard.com.

Contact OBBCSSR

OBBCSSR
str. J.L. Calderon, nr.36, sc.A, ap.4, sector 2, Bucuresti

CIF 16334155
Cont BRD, Dorobanti
IBAN RO 96 BRDE 445 SV 25945734450


TEL: +4 021 231 44 71
TEL: +4 021 313 44 71
FAX: +4 021 313 44 70

Email: obbcssr@gmail.com
             presedinte@obbcssr.ro