NOUTATI

OBBCSSR - invingem impreuna!

 

NU NE LASAM UMILITI!

 

 

DE CE SUNTEM UMILITI?

 

 

Examene Specialitati

 

 

COTIZATIE

 

 

COMUNICATE DE PRESA


»Nr. 1090/24.09.2018 cu titlul  Corpul profesional OBBCSSR solicită păstrarea dreptului câștigat pentru membri săi - 82% din salariul medicului specialist. Apasa  AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR»Nr. 426/13.04.2018 cu titlul Scrisoare deschisa adresata Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii și Justitiei Sociale. Protest impotriva umilirii profesiilor noastre. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR


»Nr. 280/08.03.2018 cu titlul Dublarea salariilor TUTUROR profesionistilor din laboratoarele de analize medicale la 01.03.2018. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 233/01.03.2018 cu titlul Corpul profesional OBBCSSR solicita Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor un coeficient de salarizare de 3,75 % egal pentru toti biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 223/28.02.2018 cu titlul Votul deputatilor din Comisia pentru Sanatate invrajbeste chimistii, biochimistii si biologii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 211/26.02.2018 cu titlul Scrisoare deschisa catre membrii Camerei Deputatilor. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 201/25.02.2018 cu titlul Inechitatea salarizarii chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar are sanse reale de a fi rezolvata in Parlament. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 193/22.02.2018 cu titlul Corpul profesional al chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar solicita Parlamentului completarea OUG nr. 91/2017. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 174/19.02.2018 cu titlul Corpul profesional al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania solicit Guvernului emiterea unei OUG pentru salarizarea corespunzatoare responsabilitatilor profesionale ale membrilor sai. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 


CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 OBBCSSR

Art.14 Masuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEANȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005privind recunoașterea calificărilor profesionale

Articolul 14

Măsuri de compensare

 

(1) Articolul 13 nu aduce atingere dreptului statului membru gazdă de a cere solicitantului să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau să se supună unei probe de aptitudini în unul dintre următoarele cazuri:

     (a) în cazul în care durata formării pe care o dovedeşte în temeiul articolului 13 alineatul (1) sau (2) este mai mică cu cel puţin un an decât cea necesară în statul membru gazdă;

     (b) în cazul în care formarea pe care a primit-o acoperă materii semnificativ diferite de cele acoperite de calificarea necesară în statul membru gazdă;

     (c) în cazul în care profesia reglementată în statul membru gazdă cuprinde una sau mai multe activităţi profesionale reglementate care nu există în profesia corespunzătoare în statul membru de origine al solicitantului, în sensul articolului 4 alineatul (2), si în cazul în care această diferenţă este caracterizată de o formare specială care este necesară în statul membru gazdă si care acoperă materii semnificativ diferite de cele acoperite de atestatul de competenţă sau de calificarea pe care o prezintă solicitantul.

 

(2) În cazul în care face uz de posibilitatea prevăzută la alineatul (1), statul membru gazdă trebuie să ofere solicitantului posibilitatea de a alege între stagiul de adaptare si proba de aptitudini.

În cazul în care consideră că, pentru o anumită profesie, trebuie să se deroge de la posibilitatea solicitantului de a alege între stagiul de adaptare si proba de aptitudini în temeiul primului paragraf, un stat membru informează în prealabil celelalte state membre si Comisia cu privire la aceasta, furnizând o justificare adecvată pentru derogare.În cazul în care, după ce a primit toate informaţiile necesare, consideră că derogarea prevăzută la paragraful al doilea nu este adecvată sau că nu este conformă cu dreptul comunitar, Comisia solicită statului membru în cauză, în termen de trei luni, să nu adopte măsura prevăzută. În lipsa unui răspuns din partea Comisiei în termenul menţionat, derogarea poate fi aplicată.

 

(3) Pentru profesiile a căror exercitare necesită o cunoaştere exactă a dreptului naţional şi în privinţa cărora un element esenţial si constant al activităţii este furnizarea de consiliere şi/sau asistenţă privind dreptul naţional, statul membru gazdă, prin derogare de la principiul prevăzut la alineatul (2), conform căruia solicitantul are dreptul de a alege, poate prevedea fie un stagiu de adaptare, fie o probă de aptitudini.

Această dispoziţie se aplică si în cazurile prevăzute la articolul 10 literele (b) si (c) si la articolul 10 litera (d) în ceea ce priveşte medicii si practicienii stomatologi, la articolul 10 litera (f) în cazul în care migrantul doreşte să fie recunoscut într-un alt stat membru în care activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de infirmieri responsabili pentru îngrijiri generale sau de infirmieri specializaţi, titulari ai unei calificări specializate, care urmează o formare ce conduce la deţinerea titlurilor enumerate în anexa V punctul 5.2.2, precum si la articolul 10 litera (g).

În cazurile reglementate de articolul 10 litera (a), statul membru gazdă poate impune un stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini în cazul în care migrantul doreşte să exercite, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, activităţi profesionale care presupun cunoaşterea şi aplicarea reglementărilor naţionale specifice în vigoare, cu condiţia ca autorităţile competente ale statului membru gazdă să solicite propriilor resortisanţi cunoaşterea şi aplicarea respectivelor reglementări pentru a exercita activităţile în cauză.

 

(4) În scopul punerii în aplicare a alineatului (1) literele (b) si (c), prin „materii semnificativ diferite” se înţelege materiile a căror cunoaştere este esenţială pentru exercitarea profesiei şi pentru care formarea primită de migrant prezintă diferenţe importante, în ceea ce priveşte durata sau conţinutul, în raport cu formarea necesară în statul membru gazdă.(5) Alineatul (1) se aplică prin respectarea principiului proporţionalităţii. În special, în cazul în care statul membru gazdă intenţionează să îi ceară solicitantului să îndeplinească un stagiu de adaptare sau să fie supus unei probe de aptitudini, trebuie să verifice în prealabil dacă cunostinţele obţinute de solicitant în decursul experienţei sale profesionale într-un stat membru sau într-o ţară terţă sunt de natură să acopere, total sau parţial, diferenţa semnificativă menţionată la alineatul (4).

Contact OBBCSSR

OBBCSSR
str. J.L. Calderon, nr.36, sc.A, ap.4, sector 2, Bucuresti

CIF 16334155
Cont BRD, Dorobanti
IBAN RO 96 BRDE 445 SV 25945734450


TEL: +4 021 231 44 71
TEL: +4 021 313 44 71
FAX: +4 021 313 44 70

Email: obbcssr@gmail.com
             presedinte@obbcssr.ro