NOUTATI

OBBCSSR - invingem impreuna!

 

NU NE LASAM UMILITI!

 

 

DE CE SUNTEM UMILITI?

 

 

Examene Specialitati

 

 

COTIZATIE

 

 

COMUNICATE DE PRESA


»Nr. 1090/24.09.2018 cu titlul  Corpul profesional OBBCSSR solicită păstrarea dreptului câștigat pentru membri săi - 82% din salariul medicului specialist. Apasa  AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR»Nr. 426/13.04.2018 cu titlul Scrisoare deschisa adresata Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii și Justitiei Sociale. Protest impotriva umilirii profesiilor noastre. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR


»Nr. 280/08.03.2018 cu titlul Dublarea salariilor TUTUROR profesionistilor din laboratoarele de analize medicale la 01.03.2018. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 233/01.03.2018 cu titlul Corpul profesional OBBCSSR solicita Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor un coeficient de salarizare de 3,75 % egal pentru toti biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 223/28.02.2018 cu titlul Votul deputatilor din Comisia pentru Sanatate invrajbeste chimistii, biochimistii si biologii din sistemul sanitar. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 211/26.02.2018 cu titlul Scrisoare deschisa catre membrii Camerei Deputatilor. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 201/25.02.2018 cu titlul Inechitatea salarizarii chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar are sanse reale de a fi rezolvata in Parlament. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.


»Nr. 193/22.02.2018 cu titlul Corpul profesional al chimistilor, biochimistilor si biologilor din sistemul sanitar solicita Parlamentului completarea OUG nr. 91/2017. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 

»Nr. 174/19.02.2018 cu titlul Corpul profesional al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar din Romania solicit Guvernului emiterea unei OUG pentru salarizarea corespunzatoare responsabilitatilor profesionale ale membrilor sai. Apasa AICI pentru a vizualiza Comunicatul de Presa al OBBCSSR.

 


CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 OBBCSSR

Art.13 Conditiile de recunoastere, Directiva 36/CE/2005

DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEANȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005privind recunoașterea calificărilor profesionale

Articolul 13.

Condiţii de recunoaştere

 


(1) În cazul în care, într-un stat membru gazdă, accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia este condiţionată de deţinerea unor calificări profesionale determinate, autoritatea competentă a respectivului stat membru acordă accesul la respectiva profesie şi dreptul de exercitare a acesteia, în aceleaşi condiţii ca cele pentru cetăţenii săi, solicitanţilor care deţin atestatul de competenţe sau calificarea prevăzută de un alt stat membru pentru a avea acces la aceeaşi profesie sau pentru a avea dreptul de a o exercita pe teritoriul său.


Atestatele de competenţă sau calificările trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  (a) trebuie să fi fost eliberate de o autoritate competentă într-un stat membru, desemnată în conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative ale respectivului stat membru;

  (b) trebuie să ateste un nivel de calificare profesională cel puţin egal cu nivelul imediat inferior celui necesar în statul membru gazdă, astfel cum se prevede la articolul 11.

 


(2) Accesul la profesie si exercitarea acesteia, prevăzute la alineatul (1), trebuie acordate, de asemenea, solicitanţilor care au exercitat profesia menţionată în respectivul alineat cu normă întreagă, pe o perioadă de doi ani în decursul ultimilor zece ani, într-un alt stat membru care nu reglementează această profesie, cu condiţia să deţină unul sau mai multe atestate de competenţă sau una sau mai multe calificări.Atestatele de competenţă sau calificările trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

     (a) trebuie să fi fost eliberate de o autoritate competentă într-un stat membru, desemnată în conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative ale respectivului stat membru;

     (b) trebuie să ateste un nivel de calificare profesională cel puţin egal cu nivelul imediat inferior celui necesar în statul membru gazdă, astfel cum se prevede la articolul 11;

     (c) trebuie să ateste pregătirea titularului pentru exercitarea profesiei în cauză. Cu toate acestea, cei doi ani de experienţă profesională prevăzuţi la primul paragraf nu pot fi solicitaţi în cazul în care calificarea sau calificările deţinute de solicitant atestă o formare reglementată în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (e) la nivelurile de calificare descrise la articolul 11 literele (b), (c), (d) sau (e). Se consideră formări reglementate la nivelul descris la articolul 11 litera (c) formările prevăzute în anexa III. Lista prevăzută în anexa III se poate modifica în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 58 alineatul (2), pentru a ţine seama de formările reglementate care conferă un nivel profesional comparabil si care pregătesc pentru un nivel comparabil de responsabilităţi şi funcţii.

 


(3) Prin derogare de la alineatul (1) litera (b) si de la alineatul (2) litera (b), statul membru gazdă autorizează accesul la o profesie reglementată si exercitarea acesteia în cazul în care accesul la această profesie este condiţionat, pe teritoriul său, de deţinerea unei calificări care să ateste o formare la nivel de învăţământ superior sau universitar de o durată de patru ani si de condiţia ca solicitantul să deţină o calificare la nivelul descris la articolul 11 litera (c).