NOUTATI

MINISTERUL SANATATII A APROBAT:

 

 - modificarea, completarea tematicilor si bibliografiilor pentru examenul de grad profesional specialist si principal pentru biologi, biochimisti si chimisti;

 

 - introducerea de noi specialitati:

      - embriologie;

      - management al Calitatii in laboratoarele medicale.

 


 

TITLUL DE MEDICAL IN UE

REZUMAT STUDIU PRIVIND TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE SPECIALIŞTILOR DIN LABORATOARELE MEDICALE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în FranţaOBBCSSR

Parazitologie medicala pentru grad specialist

SPECIALITATEA PARAZITOLOGIE MEDICALĂ

GRAD  SPECIALIST  ÎN  PARAZITOLOGIE MEDICALĂ PENTRU BIOLOG

 

 1. I.                   PROBA SCRISĂ:

 

1. Protozoare parazite. Caracteristici generale. Taxonomie.

2. Entamoeba histolytica. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

3. Giardia duodenalis. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

4. Pneumocystis carinii si Cryptosporidium parvum. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

5. Toxoplasma gondii. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

6. Blastocystis hominis. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

7. Helminti. Caracteristici generale. Taxonomie.

8. Taenia solium. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

9. Taenia saginata. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

10. Echinococcus granulosus. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

11. Echinococcus multilocularis. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

12. Himenolepis nana si Diphylobotrium latum . Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

13. Fasciola hepatica. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

14. Ascaris lumbricoides. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

15. Trichuris trichiura si Enterobius vermicularis. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

16. Toxocara canis/cati. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

17. Strongyloides stercoralis. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

18. Trichinella spiralis. Morfologie. Ciclul biologic. Diagnostic.

19. Ectoparaziti. Ixodes spp.; Sarcoptes spp. Morfologie si implicatiile lor in patologia umana.

20. Pediculus spp.;Pulex spp. Morfologie si implicatiile lor in patologia umana.

21. Asigurarea calităţii în laboratoarele de analize medicale:

 

 1. Calitate:

 

 • Calitatea serviciilor prestate de laboratoarele medicale;
 • Asigurarea calității rezultatelor analizelor medicale;
 • Controlul intern al calității în laboratoarele medicale;
 • Controlul extern al calității în laboratoarele medicale/ schemele de testare a competenței/scheme de intercomparare laboratoare;
 • Managementul echipamentelor de analiză
 • Incertitudinea de măsurare - noțiuni teoretice;
 • Bugetul de incertitudine, surse posibile de incertitudine apărute în laboratorul medical;
 • Validarea metodelor de testare.
 • Trasabilitatea măsurării;

 

 

2. Gestionarea datelor

 

 • Sistemul Informatic al Laboratorului – SIL (informatica medicală, prelucrarea datelor şi telecomunicaţii); alegerea unităților de măsură ale analizelor din laboratorul medical; înregistrări de laborator;
 • Formular cerere de analize medicale;
 • Formular raportare rezultate

 

 

 

 1. II.                PROBA PRACTICĂ :

 

1. Examenul coproparazitologic direct.

2. Metode de concentrare:

Willis Hung

Ritchie

Formol – eter

Baerman

3. Diagnosticul toxoplasmozei congenitale.

4. Diagnosticul stongiloidozei.

5. Diagnosticul hidatidozei.

6. Diagnosticul teniazelor (inclusive a cisticercozei).

7. Diagnosticul enterobiazei.

8. Coprocultura :

            Carbine

            Agar

9. ELISA principiul metodei.

10. Western blot principiul metodei.

11. Utilizarea tehnicii PCR in diagnosticul bolilor parazitare

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU EXAMENUL DE GRAD SPECIALIST ÎN PARAZITOLOGIE MEDICALĂ:

 

1. Dan Steriu - Infectii parazitare - Editura Ilex , Bucuresti 2003, ISBN 973-7928-22-9

2. Simona Radulescu, Ernest Meyer - Parazitologie medicala, Editura All, Bucuresti, 1992

3. World Health Organisation Geneva Basic Laboratory Methods in Medical Parasitology, 1991.

4. Ion Gherman – Compendiu de parazitologie, Editura All, Bucuresti, 1993

5. Ghid practic de Parazitologie medicala – Mihailescu Patricia

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU CAPITOLUL  ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN LABORATOARELE DE ANALIZE MEDICALE

 

1. SR EN ISO 15189:2007 Laboratoare medicale. Cerinţe particulare de calitate și competență;

2. SR EN ISO 17025:2007  Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări ;

3. SR EN ISO 9000:2010  Sisteme de management al calităţii. Principii de bază şi vocabular

4. ISO 8402:1994, Managementul calităţii şi asigurarea calităţii – Vocabular

5. Eurachem/Citac Guide CG4 Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement- Second Edition 2001;

6. Cofrac - Guide De Evaluation des Incertitudes de Mesures des Analises de Biologie Medicale – Nov. 2006;

7. EA-4/16   EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing(GUM);

8. SR ENV 13005:2005  Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare;

9. ISO/IEC Ghid 98-3:2008 Incertitudinea de măsurare – partea a 3: Ghid de exprimare a incertitudinii de măsurare  (GUM :1995), Geneva, 2008: pag. 3-58;

10. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Dorina Popa, Elvira Borcan, Otilia Banu, Adina Elena Stanciu, Patricia Mihăilescu, Coralia Bleotu, Note de curs CALILAB – Estimarea incertitudinii de măsurare și validarea metodelor de testare conform SR EN ISO 15189:2007. Aplicații practice în biochimie, hematologie, hemostază, bacteriologie, parazitologie, imunologie, serologie, virusologie,  București 2012, www.calilab.ro

11. Dumitriu IL, Gurzu B,  Cojocaru E, Slatineanu SM, Enea M - Validarea metodei GOD/PAP pentru determinarea cantitativă a concentrației de glucoză în ser, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 19, nr. ¼, Martie 2011, pag. 85 – 100;

12. Petru Armean, Constanţa Popa, Georgeta Sorescu, Roxana Vrînceanu, Cătălin Gabriel Dinulescu - Rolul resurselor umane în implementarea unui sistem de control al calităţii în laboratoarele de analize medicale, Revista Română de Laborator Medical, nr. 22, Iunie 2011, pag. 31-37;

13. Olaru, M., Popa, C., Sorescu, G., Langă, C.A., Continuous Medical Education – a Critical Factor for Improving of the Services Quality of the  Medical Laboratories in Romania, in the Process of the Integration in the European Union, nr. 215, în: Editor Costache Rusu, Proceedings of  „The 6th International Conference on Quality Management in Higher Education - QMHE , 8-9 Juli 2010, Tulcea, ISBN 978-973-662-566-4, ISBN (Vol. 1) 978-973-662-567-1, pag. 643-646;

14. Dumitriu IL, Gurzu B, Slatineanu SM, Foia L, Mutiu T, Schiriac C, Achirecesei M, Enea M – Model pentru calcularea incertitudinii de măsurare în laboratoarele medicale, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 18, nr. ¼, Martie 2010, pag. 65 – 77;

15. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009

16. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Note de curs CALILAB – Asigurarea calității analizelor medicale. Controlul intern și extern al calității, București  2009, www.calilab.ro;

17. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009

18. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Note de curs CALILAB – Managementul calității în laboratoarele medicale, București  2008, www.calilab.ro;

19. D. Brynn Hibbert, Quality Assurance for the Analytical  Chemistry Laboratory, Oxford University Press 2007;

20. Conf. Dr. Liviu Dragomirescu, Dr. Viorel Vodă,  Note de curs CALILAB  - Conceptul de incertitudine și calitatea măsurărilor. Evaluarea incertitudinii de măsurare. Aplicații, Bucuresti 2007, www.calilab.ro

21. Lynne S. Garcia, Clinical Laboratory Management, AMS Press 2004;

22. Eamonn Mullins, Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory, The Royal Society of Chemistry 2003;

23. Managementul Calităţii. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, publicaţie a IMSS, Bucureşti 2000

24. Lionel A. Varnadoe, Medical Laboratory Management and Supervision, Editura Davis Company Philadelphia 1996

25. www.renar.ro  Asociația  de Acreditare din România (RENAR) . Instrucțiuni de validare a metodelor utilizate in laboratoarele medicale;

26. www.westgard.com.