NOUTATI

MINISTERUL SANATATII A APROBAT:

 

 - modificarea, completarea tematicilor si bibliografiilor pentru examenul de grad profesional specialist si principal pentru biologi, biochimisti si chimisti;

 

 - introducerea de noi specialitati:

      - embriologie;

      - management al Calitatii in laboratoarele medicale.

 


 

TITLUL DE MEDICAL IN UE

REZUMAT STUDIU PRIVIND TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE SPECIALIŞTILOR DIN LABORATOARELE MEDICALE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în FranţaOBBCSSR

inscriere in OBBCSSR

CONDIŢIILE  LEGALE ACTUALE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN OBBCSSR

 

 

 Dosarul profesional de înscriere în OBBCSSR cuprinde următoarele documente:

-          Diploma de licență în domeniul / profilul biologie, biochimie sau chimie (specializarea biologie, chimie sau biochimie) -  în copie legalizată;

-          Supliment diploma licență –  în copie  legalizată;

-          Diploma / adeverința Master  care are menționat pe suplimentul la  diploma “competența de a efectua analize de laborator medical” (conform Ordinului Ministerului Educației nr. 4151/2010) –  în copie legalizată;

-          Contract individual de muncă  pentru profesia de biolog / chimist / biochimist și Contract de stagiu practic (conform Legii nr. 335/2013)  - după caz  - pentru profesia de biolog / chimist / biochimist  – copie xerox conform cu originalul;

-          Adeverință / certificat  de finalizare a stagiului practic (conform Anexei nr. 5 din  H.G nr. 473/2014 norme de aplicare a Legii nr. 335/2013) – în original;

-          Cazier judiciar;

-          Certificat de sănătate tip A5;

-          copii legalizate după actele de stare civilă (carte identitate / pașaport, certificat de naștere, certificat de căsătorie / hotărâre judecătorească pentru desfacerea căsătoriei – unde este cazul);

-          date de contact personale (adresa de email si numar de telefon).

 

Note:  Înainte de legalizarea documentelor care necesită o sumă de bani și înainte de trimiterea dosarului profesional la sediul OBBCSSR, vă rugăm să vă asigurați că dosarul dvs. cuprinde toate documentele mai sus menționate!

Dacă în dosarul profesional toate documentele legale trimise corespund celor solicitate de legislația valabilă, solicitantul va primi de la sediul central al OBBCSSR confirmarea primirii documentelor și formularul de înscriere în termen de 30 de zile de la data primirii documentelor.

 

Solicitanţii care doresc să se înscrie în OBBCSSR trebuie să dovedească cu documente legale "competenţa de a efectua analize de laborator medical" pentru a "acţiona întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului şi al comunităţii" (art. 15 Legea nr. 460/2003).


Studiile universitare (diploma de licență și diploma de absolvire a Masteratului) trebuie să confere solicitanţilor "competenţa necesară de a efectua  analizele medicale" într-unul sau mai multe compartimente ale laboratorului medical precizate în art. 3 Anexa nr. 1 a OMS 1301/2007:

a) biochimie medicală;

b) hematologie:
   (i)   morfologie;
   (ii)  hemostază;
   (iii) imunohematologie;

c) imunologie;

d) microbiologie
   (i)   bacteriologie;
   (ii)  virusologie;
   (iii) micologie;
   (iv)  parazitologie;

e) diagnostic molecular;

f) genetică:
   (i)   citogenetică;
   (ii)  genetică biochimică;
   (iii) genetică moleculară;

g) toxicologie

unde trebuie să aplice noţiunile  teoretice  şi practice dobândite în timpul studiilor universitare, pentru ca,  după o experienţă de 4 ani în laboratorul medical, să aibă dreptul legal şi competent de a susţine conform OMS 698/2001,  examenul de grad profesional într-una din specialităţile laboratorului medical:
1. Biochimie Medicală

2. Bacteriologie Medicală,  

3. Citologie,

4. Embriologie,

5. Genetică şi biologie moleculară,

6. Hematologie Medicală,

7. Hematologie transfuzională

8. Imunochimie-serologie,

9. Imunologie clinică,

10. Managementul calităţii în laboratoarele medicale,

11. Parazitologie Medicală,

12. Virusologie.

în condiţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru desfăşurarea  examenelor de grad profesional pentru biologii, biochimiştii şi chimiştii din laboratoarele medicale.

1. Dacă studiile universitare absolvite îndeplinesc cerinţele legale actuale continuaţi cu îndeplinirea cerinţelor de stagiu practic şi angajare într-un laborator de analize medicale.

2. Dacă studiile universitare absolvite nu îndeplinesc cerinţele legale actuale privind competenţa necesară pentru efectuarea analizelor de laborator medical trebuie să respectaţi criteriul pentru dobândirea competenţei profesionale.

Legislaţia naţională şi europeană trebuie urmărită şi cunoscută permanent, deoarece după cum puteţi constata,  este într-un permanent proces de modificare şi schimbare.

Numai solicitanţii care îndeplinesc cerinţele legale pot depune şi aştepta răspuns la dosarul profesional de înscriere în OBBCSSR.