NOUTATI

 

LEGEA DE REGLEMENTARE


 

CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE

 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 OBBCSSR

Examene - specialitati medicale

     Biologii, chimistii si biochimistii din laboratoarele medicale din Romania lucreaza in 25 de specialitati medicale: biochimie medicala,bacteriologie, biologie aplicata, chimie sanitara, citologie, combaterea vectorilor si toxicologia pesticidelor, controlul biochimic al medicamentelor, controlul biochimic si biologic a medicamentului, controlul farmacologic si toxicologic al medicamentului, controlul fizico-chimic al medicamentelor, controlul microbiologic al medicamentului, ecologia si combaterea vectorilor si toxicologia pesticidelor, epidemiologia bolilor transmisibile, genetica, genetica-chimia acizilor nucleici, hematologie, hematologie transfuzionala, igiena radiatiilor, imunochimie - serologie, imunologie clinica, microbiologie sanitara, parazitologie, radiatii nucleare, toxicologie medico-legala, toxicologie, virusologie.

 

    Incepand cu anul 2014 au fost introduse doua specialitati noi: embriologie si managementul calitatii in laboratoarele medicale.

    Publicaţia de examen pentru gradul de specialist, respectiv principal pentru specialităţile medicale în care lucrează biochimişti, biologi şi chimişti în sistemul sanitar se elaborează de Ministerul Sănătăţii cu consultarea OBBCSSR şi va fi afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii (http://www.ms.gov.ro) şi in revista "Viata medicala" cu aproximativ o luna de zile înainte de data stabilita pentru examen.

 


PUBLICAŢIE DE EXAMEN


pentru biolog, chimist, biochimist
specialist, respectiv principal, din sesiunea 31 mai 2017


A. Ministerul Sănătăţii organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în unităţile sanitare şi/ sau de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003.


Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Oradea, Timişoara şi Târgu Mureş.

La acest examen se pot prezenta, conform condițiior prevăzute de Legea nr. 460/2003 cu modificările și completările ulterioare, biologii, chimiştii şi biochimiştii care au minimum 4 ani vechime de încadrare în sectorul sanitar şi în specialitatea solicitată până la data de 31 decembrie 2017, cu excepţia specialităţii Managementul calităţii în laboratoarele medicale.

Pentru specialitatea Managementul calităţii în laboratoarele medicale, candidaţii vor îndeplini următoarele condiţii:
a. absolvent al studiilor superioare în profil biologie/chimie/biochimie;
b. 4 ani vechime în sistemul sanitar, ca biolog, chimist, biochimist;
c. masterat în domeniul managementul calităţii, cu durata de minim 2 semestre, aplicabil laboratoarelor medicale şi cuantificabil în programul de pregătire profesională continuă sau 4 cursuri în domeniul managementului calităţii indiferent de durata acestora, aplicabile laboratoarelor medicale;
d. certificat de membru al organizaţiei profesionale, al Ordinului Biologilor,Biochimiștilor, Chimiștilor din Sistemul Sanitar în România, vizat la zi.

Examenele vor consta dintr-o proba teoretică (scrisă) şi o probă practică, în funcţie de tematica specialităţii, conform celor prevăzute în tematicile de examen aprobate, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica: Specialiști – Examene și concursuri naționale-tematici.

Notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10 pentru fiecare probă de examen.
Fiecare probă în parte este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 7.00.
Media minimă de promovare pentru acest examen este 7,00.

Dosarele de înscriere pentru examen vor fi depuse în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.
Dosarele pot fi transmise şi prin servicii poştale pe adresa mai sus menţionată, tot în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, data poştei.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele:
1. Cerere de înscriere în care se va preciza specialitatea în care urmează să se susţină examenul şi centrul universitar solicitat, precum şi un număr de telefon de contact;
2. Copia legalizată a diplomei de licenţă obţinută la absolvirea facultăţii*;
3. Certificatul de membru al ordinului profesional cu viza pentru anul în curs (copie)*;
4. Copia a actului de identitate BI/CI*;
5. Documente privind schimbarea numelui (certificat căsătorie) dacă este cazul*;6. Adeverinţa de angajat în care se va preciza: funcţia de încadrare a candidatului (biolog, chimist, biochimist), specialitatea laboratorului precum şi vechimea în specialitatea respectivă, calculată până la data de 31.12.2017 - Original;
7. Chitanţa de plată a taxei de 340 lei, achitată prin ordin de plată sau mandat poştal pe numele candidatului în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti, cod: 010024 (la locul pentru corespondenţă se va menţiona - taxa examen biolog  specialist) - în original.

*Documentele prevăzute la punctele 2-5 vor fi prezentate în copie legalizată sau în original alături de copii simple, pentru se acorda „Conform cu originalul”, de către persoana care verifică dosarul din cadrul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică.

Arondarea candidaţilor pe centre universitare medicale acreditate şi pe specialităţi, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la data de 18 mai 2017, la rubrica Specialiști – Examene și concursuri naționale.

Listele candidaţilor ale căror dosare de înscriere sunt admise pentru această sesiune, precum şi Preşedintele comisiei, data, locul şi ora de prezentare la examen, se vor publica la data de 25 mai 2017, pe site-ul www.ms.ro, la rubrica rubrica Specialiști – Examene și concursuri naționale.

 

*   *   *

 

B. Ministerul Sănătăţii organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obţinerea gradului de principal pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii specialişti încadraţi în unităţile sanitare şi/ sau de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003.

 Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Oradea, Timişoara şi Târgu Mureş.

La acest examen se pot prezenta, biologii, chimiştii şi biochimiştii cu titlul de specialişti, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003 cu modificările și completările ulterioare, având în specialitatea pentru care solicită susţinerea examenului o vechime de minimum 5 ani, până la data de 31 decembrie 2017.

Examenele vor consta dintr-o proba teoretică (scrisă) şi o probă practică, în funcţie de tematica specialităţii, conform celor prevăzute în tematicile de examen aprobate, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica: Specialiști – Examene și concursuri naționale-tematici.

Notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10 pentru fiecare probă.

Fiecare probă în parte este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 8.00.

Media minimă de promovare şi confirmare în gradul de principal este 8.00.

 

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.

Dosarele pot fi transmise şi prin servicii poştale pe adresa mai sus menţionată, tot în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, data poştei.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele:
1. Cerere de înscriere în care se va preciza specialitatea în care urmează să se susţină examenul şi centrul universitar solicitat, precum şi un număr de telefon de contact;
2. Copia legalizată a diplomei de licenţă obţinută la absolvirea facultăţii*;
3. Certificatul de membru al ordinului profesional cu viza pentru anul în curs (copie)*;
4. Copia a actului de identitate BI/CI*;
5. Documente privind schimbarea numelui (certificat căsătorie) dacă este cazul*;6. Adeverinţa de angajat în care se va preciza: funcţia de încadrare a candidatului (biolog, chimist, biochimist specialist), numărul ordinului ministrului sănătății de confirmare sau echivalare în specialitate, specialitatea laboratorului precum şi vechimea în specialitatea respectivă, calculată până la data de 31.12.2017 - Original;
7. Chitanţa de plată a taxei de 340 lei, achitată prin ordin de plată sau mandat poştal pe numele candidatului în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti, cod: 010024 (la locul pentru corespondenţă se va menţiona - taxa examen biolog principal)
- În original.

*Documentele prevăzute la punctele 2-5 vor fi prezentate în copie legalizată sau în original alături de copii simple, pentru se acorda „Conform cu originalul”, de către persoana care verifică dosarul din cadrul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică.


Arondarea candidaţilor pe centre universitare medicale acreditate şi pe specialităţi, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la data de 18 mai 2017, la rubrica Specialiști – Examene și concursuri naționale.


Listele candidaţilor ale căror dosare de înscriere sunt admise pentru această sesiune, precum şi Preşedintele comisiei, data, locul şi ora de prezentare la examen, se vor publica la data de 25 mai 2017, pe site-ul www.ms.ro, la rubrica rubrica Specialiști – Examene și concursuri naționale.comisia» Descarca Publicatie de examen