NOUTATI

MINISTERUL SANATATII A APROBAT:

 

 - modificarea, completarea tematicilor si bibliografiilor pentru examenul de grad profesional specialist si principal pentru biologi, biochimisti si chimisti;

 

 - introducerea de noi specialitati:

      - embriologie;

      - management al Calitatii in laboratoarele medicale.

 


 

TITLUL DE MEDICAL IN UE

REZUMAT STUDIU PRIVIND TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE SPECIALIŞTILOR DIN LABORATOARELE MEDICALE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în FranţaOBBCSSR

Conditii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist si chimist în Italia

In Italia există un singur corp profesional pentru biologi, incluzând mai multe activități (de mediu / nutriție / sănătate) și care este împărțit în 2 secţiuni: biolog "Junior", care are o diplomă de licență și poate fi înregistrat în sesiunea "B" a Registrului, şi biolog " Senior ", care are un titlu de cinci ani, care poate fi înscris în sesiunea "A" din același registru. În timp ce în unicitatea profesiei, legislația italiană, în fapt, lucrează în distincția de mai sus, care, de asemenea, corespunde cu o diversitate de activități exercitate, de exemplu, și cu referire la cazul de față, lipsa de pregătire în sectorul sănătății nu permite intrarea biologilor în Italia în sesiunea "A", ci doar permite înregistrarea lor în secțiunea "B".

 

Distincția stabilită mai sus implică o serie de probleme atunci când se solicită recunoașterea pentru biologii străini cu calificări de patru / cinci ani, dar complet lipsiţi de educație pentru sănătate, sau de către biologul dintr-un stat membru în care profesia de biolog sanitar este total independentă de alte profesii de biolog , de exemplu, mediu biolog / nutriție.

 

Prin urmare, în cazul în care autoritățile italiene competente, se confruntă cu o cerere de recunoaștere ca cea descrisă mai sus, sau în cazul în care procedurile de înregistrare în secțiunea '' B'' a Registrului de biologi italieni (ca sa fie înscrişi în "A "și au nevoie de competenţă specifică în Sănătate) trebuie să pună în aplicare măsuri de compensare, pentru a umple deficitul de formare acută.

 

Sursa: Ministerul Justiţiei din Italia, autoritate competentă de reglementare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în sistemul sanitar. Website: www.giustizia.it

 

În acest moment conform legislaţiei în vigoare pentru a fi înregistrat în Italia ca biolog membru al “Ordinului Biologilor din Italia” solicitantul dintr-o altă ţară membră a UE trebuie să prezinte următoarele documente:

  • Diplomă de studii universitare în biologie, specializarea biologie de 4 / 5 ani
  • Certificatul de membru al OBBCSSR
  • Autorizaţia de Libera practică din România
  • Adeverinţe de obţinere a gradului de specialist sau principal
  • Adeverinţe de la locul de muncă
  • Fişa postului de la locul de muncă

în original şi în copii xerox traduse şi legalizate.