NOUTATI

MINISTERUL SANATATII A APROBAT:

 

 - modificarea, completarea tematicilor si bibliografiilor pentru examenul de grad profesional specialist si principal pentru biologi, biochimisti si chimisti;

 

 - introducerea de noi specialitati:

      - embriologie;

      - management al Calitatii in laboratoarele medicale.

 


 

TITLUL DE MEDICAL IN UE

REZUMAT STUDIU PRIVIND TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE SPECIALIŞTILOR DIN LABORATOARELE MEDICALE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în FranţaOBBCSSR

aviz

ACTELE NECESARE ELIBERARII AVIZULUI OBBCSSR PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA SUNT:


1. cerere tip de eliberare a avizului (formular tipizat  solicitat de la sediul central al OBBCSSR);
2. copie xerox dupa dovada platii taxei de eliberare a  avizului OBBCSSR (100 Ron)  - aceasta taxa se achita în contul OBBCSSR  RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 – deschis la sucursala  BRD Dorobanti sector 1 Bucuresti,  CIF: 16334155;
3. Dovada absolvirii stagiului practic de 6 luni într-un laborator de analize medicale;
4. dovada platii cotizatiei de membru; fiecare membru al OBBCSSR, plateste o cotizatie lunara de 1% din salariul de baza; biologii, biochimistii sau chimistii care efectueaza stagiul practic si somerii platesc o cotizatie lunara de 1 % din salariul minim pe economie;
5. copie xerox dupa cazierul judiciar;
6. copie xerox dupa certificatul de sanatate tip A5 (tipizat,eliberat de un medic specialist neurolog/ medic psihiatru/ psiholog si  de medicina muncii);
7. adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa functia pe care este încadrat, data încadrarii în unitatea respectiva; pentru biologii, biochimistii sau chimistii care au mai multe locuri de munca este necesar sa depuna la dosarul profesional copii ale tuturor contractelor de munca sau adeverinte de la aceste locuri de munca.
8. copie xerox dupa confirmarea în gradele profesionale (specialist sau principal) – după caz;